والی کابل:" هیچ فردی حق مداخله در اجرای پروژه ها را ندارد که باعث مانع اجرای آن گردد."

والی کابل:" هیچ فردی حق مداخله در اجرای پروژه ها را ندارد که باعث مانع اجرای آن گردد."

این گفته ها را محمد یعقوب حیدری والی کابل در دیدار و ملاقات با ولسوالان و قوماندانان امنیه ولسوالی های قره باغ و کلکان ارایه نمود.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از تلاش مسئولین ملکی و نظامی ولسوالی های قره باغ و کلکان اظهار قدردانی و امتنان کرد که همواره جهت عرضه خدمات و حکومت داری خوب به مردم از هیچ نوع تلاش دریغ نکرده اند.

والی کابل ضمن هدایات لازم جهت تأمین امنیت چاه های آب ایکه در ولسوالی های قره باغ و کلکان برای شهرک پیروزی حفر میشوند؛ تاکید کرد که این پروژه طبق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری هر چه عاجل کار عملی آن آغاز گردد.

والی کابل علاوه کرده گفت: هیچ فردی حق مداخله در اجرای پروژه ها را ندارد که باعث مانع اجرای آن گردد.

والی کابل تاکید کرد که با مردم، بزرگان قوم، ملک ها و جوانان نشست های دوامدار داشته باشند و از پیشنهادات و رهنمودی‌های آنان جهت ارایه خدمات بهتر استفاده نمایند.

سپس ولسوالان و قوماندانان ولسوالیهای قره باغ و کلکان نیز پیرامون مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی صحبت نمودند و اطمینان دادند که طبق هدایات و رهنمودی های والی کابل اجراات خواهند کردند.