له درنو کابليانو مننه کوو چې په ښار او ولسواليو کې ډلي ډلي د رائې اچونې مرکزونو ته روان دي او د خپلې خوښي نوماند ته رايه ورکوي.

 

له درنو کابليانو مننه کوو چې په ښار او ولسواليو کې ډلي ډلي د رائې اچونې مرکزونو ته روان دي او د خپلې خوښي نوماند ته رايه ورکوي.
له بدمرغه په ښار او ولسواليو کې د رائې ورکولو په ځينو مرکزونو کې تخنيکي ستونزي سته، د ټاکنو کميسون سره په اړيکه کې يو هغوى ډاډ راکړى چې تخنيکي ستونزي به ژر حل سي.

دغه راز د کابل ټولو اوسيدونکو ته ډاډ ورکوو بشپړ امنيتي تدابير نيول سوي دي او په ډاډه زړه کولاى سي د رائې اچونې مرکزونو ته ولاړ سئ.