حامد اکرم د کابل ولایت والی د ښځو چارو ریُسه هم حاضره وه د سپورت او بدنی روزنی د مرستیال سره ددوی د کار په دفتر کښی ولیدل.

حامد اکرم د کابل ولایت والی دشنبې ورځ د غبرګولی یا جوزا د میاشتی په ۱۵ نیټی په داسی حال کښی چه دکابل ولایت د ښځو چارو ریُسه هم حاضره وه د سپورت او بدنی روزنی د مرستیال سره ددوی د کار په دفتر کښی ولیدل.
پدی لیدنه کښی چه د نوموړی اداری، اداری ریُس او په بدنی روزنه کښی د ښځو مسوله هم حاضره وه د کابل په ولسوالیو کښی د سپورت د ودی او انکشاف په اړوند په تفصیل سره خبری وکړی او ددوی څخه یی وغوښتل چه د کابل د ولایت مقام ددی ولایت ځوانانو ته د یو سالم مصروفیت د پیداکولو په منظور دسپورت معیاری میدانونو او جمنازیومونو ته اړتیا لری نو د نوموړی څخه په ډیر درنښت هیله وکړه چه پدی هکله د کابل ولایت مقام سره مرسته وکړی.
د یادونی وړ ده چی ښاغلی اکرم د یادی اداری مسولینو ته اطمینان ورکړ چی د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کښی د ضرورت وړ ځمکه ستاسو په اختیار کښی در کړو، بیا د سپورت او بدنی روزنی مرستیال یاده کړه چه زمونږ هڅه او هاند هم دادی چه ورزش د ښارونو څخه کلیو او بانډو ته ولیږدوو او په دی اړوند یی د هر نوع همکاری ډاډ ورکړ چه پدی هکله به ډیرژر لازم اقدامات ترسره شی.