پیام والی کابل

بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعین و هو خیر ناصر و معین

هموطنان گرامی، خواهران و برادران السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

همه می‌دانیم که کشور آبایی مان در طول تاریخ بیش از پنج هزار ساله خود بارها مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته که در دوران معاصر تجاوز شوروی وقت و جهاد مقدس سرتاسری مردم ما علیه آنان با دادن هزاران قربانی و آواره را همه با گوشت و پوست خود احساس کرده اند که البته این جنگ و پس از آن در اثر مداخلات دست‌های پیدا و پنهان خارجی و شعله ور شدن جنگ‌های داخلی خرابی‌هایی  در سراسرکشور  و در همه زمینه بار آورد که کابل بعنوان پایتخت کشور متحمل زیادترین صدمات و آسیب گردید که این امر ایجاب  بازسازی همه جانبه و دراز مدت توأم با یک پلانگذاری دقیق، علمی و همه جانبه را  می‌کند. پس از بنیانگذاری دولت جدید با پایه های دموکراسی، بویژه رویکار آمدن حکومت وحدت ملی، این بازسازی آغاز گردیده که کافی و بسنده نبوده وتلاش های شباروزی و خستگی ناپذیر را از ما می‌خواهد.

پس ازا ینکه مسؤولیت خدمتگذاری مردم بعنوان والی کابل به من محول گردید، کوشیدم تا کاستی ها و نواقص را در محدوده صلاحیت کاری خود در یافته، با مشاوره با مسؤولین دلسوز امور، راه های بیرون رفت ازین کاستی ها و نواقص را ارزیابی همه جانبه نموده تا زمینه عرضه خدمات بهتر را برای هم‌شهریان شریف شهرکابل و نواحی چهارده گانه آن مهیا سازم. کوشیده ام با سفر های متعدد و پیهم، در ولسوالی ها بمنظور دیدار رو برو با مردم, مسئولین، با شنیدن و دیدن مشکلات آنها از نزدیک، در پی حل مشکلات و معضلات آنها در حد امکان بر آمده تا از ایجاد فاصله میان مردم و دولت از اثر کم کاری مسئولین، جلوگیری کرده باشم. بنابر آن با همکاری وزارت های محترم زراعت، صحت عامه، امور زنان، اقتصاد، انکشاف دهات، تحصیلات عالی، معارف، محیط زیست، اراضی،مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، ارشاد حج و اوقاف،شورای ولایتی، شورای صلح، ریاست محترم شاروالی و نیرو های امنیتی در زمینه های کاری شان با فعالیت های هماهنگ خدماتی مؤثری را انجام داده باشم.

           بر اساس مصوبات و رهنمود های حکومت وحدت ملی در عرصه انکشاف متوازن شهر و ولسوالی های ولایت کابل، در این اواخر، با همکاری وزارت های محترم مالیه و اقتصاد، باسعی و تلاش مستمر کارمندان ریاست های خدمات تخنیکی و سکتوری، ریاست محترم اقتصاد، همکاران تخنیکی برنامه حکومتداری محلی، شورای محترم ولایتی، مسؤولین ولسوالی‌های چهارده گانه ولایت کابل و اداره محترم یونما به رهبری و هدایت محترم محبوب الله محبی معاون ولایت کابل، ادارۀ ما توانست موفقانه  پلان انکشافی سه ساله 1396- 1398را طرح، تدوین و ترتیب کند که در آن موارد زیر را از اولویت‌های کاری خود در سه سال آینده قرار دهد:

۱ـ فراهم آوری تسهیلات جهت خدمات مؤثرتر برای آموزش و پرورش بهتر در عرصه معارف.

۲ـ فراهم آوری تسهیلات جهت عرضه مؤثرتر خدمات صحی بویژه کاهش مرگ و میر در میان مادران و کودکان ا ایجاد کلینیک ها در سطح ولسوالی‌ها.

۳ـ فراهم آوری امکانات بهتر کاری و شغل یابی برای بانوان و جوانان.

۴ـ ایجاد امکانات و شرایط بهتر محیط زیستی جهت بوجود آمدن یک محیط سالم عاری از آب و هوای آلوده.

بدینوسیله مقام ولایت کابل زحمات مسؤولین و تمام همکاران عزیز را بدیده قدر نگریسته و از ایشان و ارگانهای ذیربط صمیمانه میخواهد تا در زمینه خدمتگذاری بیشتر و بهتر برای مردم بلا کشیده خود از هیچ نوع سعی و تلاش بیشتر از پیش دریغ نورزند که البته نقش علمای کرام دین در تحقق این آرمان خیلی برجسته و مهم بوده و می‌باشد. همچنان از همه وزارت‌های محترم و مؤسسات ملی و بین المللی خواهشمندیم تا در پیشبرد امور و رفع معضلات موجود در ولایت کابل ما را یاری رسانند.

و من الله التوفیق

محمد یعقوب حیدری