درباره ولایت کابل

ولایت کابل در زون مرکزی موقعیت دارد که در شمال غرب با پروان، در شمال شرق با کاپیسا، در شرق با لغمان، در جنوب شرق با ننگرهار، در جنوب با لوگر و در جنوب شرق باولایت میدان وردگ سرحد مشترک دارد. این ولایت دارای ۴۵۸۵ کیلومتر مربع مساحت بوده و بیشتر از نصف (۵۶.۳٪) آن کوها و دشت های ناهموار تشکیل میدهد در حالیکه یک بر سه حصه آن (۳۷.۷٪) رازمین هموار تشکیل میدهد.

مرکز ولایت شهر کابل است که پایتخت افغانستان نیز میباشد. ولایت کابل در حدود ۳۹۵۰۳۰۰ نفوس دارد. (1391- CSO)

ولایت کابل ۹۳۹ قریه و ۱۴ ولسوالی ( ده سبز، چهار آسیاب، پغمان، موسهی، قره باغ، استالف، فرزه، کلکان، گلدره، میربچه کوت، سروبی، بگرامی، خاکجبار و شکردره) دارد، همچنان شهر کابل دارای ۲۱ ناحیه میباشد.

ساحه کابل با داشتن چهار فصل اقلیم خشک دارد و سطح سالانه باران در ماهای حمل وثور ۴۰۰ ملی متر میباشد.

 در زمستان درجه حرارت بین -۱۵ و -۲۰ درجه سانتی گراد میباشد در حالیکه در تابستان بین +۱۵ و +۳۸ درجه سانتی گراد میرسد. در جریان سال ماه جدی سردترین ماه به حساب میرود که درجه اوسط حرارت -۱۲ درجه میباشد، همچنان گرمترین آن ماه اسد میباشد که درجه اوسط حرارت به +۲۵ درجه میرسد.

کابل یک دریا دارد که به نام دریای کابل یاد میشود. دریای کابل از کوهای پغمان سرچشمه میگیرد

کابل دارنده سنگ های قیمتی میباشد، مانند لاجورد و یاقوت.

منابع عایداتی ولایت عبارت اند از: زراعت، مالداری، تجارت، خدمات اجتماعی،صنایع  و غیره میباشد. ۱۶.۵٪ آن در زراعت، ۱۶.۹٪ آنها در مسایل صنعت، معادن و تعمیرات، ۵۰.۱٪ در بخش خدمات رسانی و ۱۶.۱٪ آن در اداره عامه یا حکومت مصروف میباشد.

محصولات عمده زراعتی این ولایت را گندم، جو و ماش تشکیل میدهد. در بخش باغات بهترین محصولات انگور (۶۸٪) میباشد و (۳۰٪) آن میوه های خسته دار میباشد.

حبوبات خاصتا گندم و کچالو محصولات عمده ولایت محسوب میگردد. در حالیکه گندم در داخل کشور به مصرف میرسد. حاصلات گندم به آن حدی نه رسیده که ضروریات داخلی را مرفوع نماید.

زلزله های کوچک، سیلاب های پس از زمستان و لغزش زمین از خطرات عمده اضطراری این ولایت میباشد.

 

۳-  نفوس و ډیموگرافي:

ولایت کابل ۳۹۵۰۳۰۰ نفرنفوس دارد. تقریبا ۷۸۵۹۳ خانواده دارد که هر خانواده به سطح اوسط دارای ۷ نفرمیباشد. تقریبا ۱۷٪ نفوس در ولسوالیها و ۸۳٪ آنها در شهر زنده گی مینمایند.از مجموع نفوس در حدود ۵۲٪ ذکور و ۴۸٪ را اناث تشکیل میدهد.

جدول فوق نفوس به سطح ولسوالیها را نشان میدهد:

نفوس به سطح ولسوالیها

ولسوالی

تعداد ذکور(ارقام به هزار)

تعداد اناث (ارقام به هزار)

مجموع نفوس (ارقام به هزار)

شهر کابل

1702.3

1586.7

3289.0

ده سبز

60.8

57.3

118.1

میربچه کوت

18.5

17.1

35.6

کلکان

27.6

26.3

53.9

قره باغ

27.0

25.6

52.6

فرزه

40.7

39.3

80.0

استالف

11.7

11.1

22.8

گلدره

25.7

25.1

50.8

شکردره

7.2

6.7

13.9

پغمان

15.1

14.4

29.5

چهار آسیاب

11.4

10.9

22.3

موسهی

10.7

10.2

20.9

خاکجبار

16.7

16.0

32.7

بگرامی

33.8

36.5

74.3

سروبی

27.4

26.5

53.9

مجموع

2040.6

1909.7

3950.3

 

جدول شماره 1

معلومات عمومی

مجموع نفوس

3950300

ذکور

2040600

اناث

1909700

تقسیم جغرافیایی نفوس

83%   در مرکز ولایت،  17% در ولسوالیها

ساحه

4585 2کیلو متر مربع

تجمع

800/km2 (2,100/sq mi)

زمین هموار

37.7 %

درجه بلندی ازسطح زمین

1800 متر

درجه حرارت

در زمستان از -۱۵ الی -۲۰ درجه  سانتي گراد و تر تابستان از +۱۵ الی +۳۸ درجه سانتی گراد

درجه سالانه باران

۴۰۰ ملي متر

تعداد ولسوالیها

۱۴

تعداد نواحی شهر کابل

۲۱

تعداد قریه جات

۹۳۹

معلومات سکتوری

سکتور معارف

تعداد مکاتب

440

منابع بشری معارف

7047  کارکنان

مجموع معلمین

 (30٪ اناث) 5183

مکاتبیکه دارای تعمیرات مناسب است

%60

مجموع شاگردان مکاتب

225483

شاگردان اناث

77956

سطح سواد (۱۶ ساله و بلندتر از آن)

46.8 %

سطح شمولیت در مکاتب ( از ۶ الی ۱۲ سالگی)

65.2 %

 

سطح سواد اناث (۱۶ ساله و بلندتر از آن)

 

30.2 %

 

نسبت شمولیت بچه های و دختران در مکاتب ( از ۶ الی ۱۲ سالگی)

0.79

سکتورصحت

تعداد پسته های صحی

581

تعداد مراکز صحی فرعی

4

تعداد مراکز صحی اساسی

 

48

تعداد مراکز صحی جامع

 

51

 تعداد مراکز صحی جامع (+)

 

4

تعداد شفاخانه ها به سطح ولسوالی

8

آب صحی آشامیدنی ( ٪ به سطح خانواده)

 

55.9

 

مبرز های عصری ( ٪ به سطح خانواده)

 

17.2

 

فیصدی کامل مصؤنیت اطفال (بین ۱۲ الی ۲۳ ماهه)

70.3

 

 

 (٪) تولد توسط قابله های مسلکی

73.4

سکتورزیربنا و منابع طبیعی

برق ( ٪ به سطح خانواده)

 

85.7

 

فاصله اوسط به کیلومتر به نزدیک ترین سرک موتررو

0.1

 

فیصدی سرکها که در تمام فصول به روی ترافیک باز میباشد

%95

سکتور زراعت وانکشاف دهات

مجموع زمین زراعتی

 125563  هکتار

فیصدی تولید محصولات

 (۷۲٪) میوه، (۱۷٪) حبوبات، (۱۰٪) سبزیجات و تقریبا (۱٪) کرافس

محصولات عمده زراعتی

گندم، برنج، انگور، سیب، کچالو، پیاز

تعداد کوپراتیف های زراعتی

55

کلینیک های حیوانی

16