اخبار

 • گزارش از ولسوالی سروبی ولایت کابل

  رده : عمومی

  ولسوالی سروبی ولایت کابل : عبدالجبار تقوی والی کابل بعد از برنامه ریزی و سازماندهی برای کمک های اولیه به سیلاب زده گان ولسوالی سروبی از ولسوالی سروبی دیدار بعمل آورد. والی کابل بعد از رساندن پیام تسلیت رییس صاحب جمهور به وارثین شهدا و زخمیان...

 • گزارش بررسی از خسارات ناشی از سرازیرشدن سیلاب ها در ولسوالی پغمان

  رده : عمومی

  بررسی از خسارات ناشی از سرا زیر شدن سیلاب ها. یوم یکشنبه مورخ 21 اسد سال روان محترم محبوب الله محبی معاون مقام ولایت کابل با تیم همراه شان جهت بازدید از مناطق سیلاب زده ولسوالی پغمان ولایت کابل عازم آن ولسوالی شده که در این سفر نمایندگان...

 • برنامه آموزشی آگاهی جندر در ولایت کابل


  برنامه آموزشی آگاهی جندر در ولایت کابل برنامه آموزشی تحت عنوان آگاهی جندر به مدت دو روز از تاریخ 6الی 7 جوزا1392 در تالار کنفرانس ولایت کابل با کمک مالی و تخنیکی برنامه انکشافی ملل متحد و برنامه حکومتداری محلی افغانستان برای 30 تن از کارکنان...

 • جلسه‏ی گروپ کاری ارتقای ظرفیت زون مرکز


  جلسه‏ی گروپ کاری ارتقای ظرفیت زون مرکز جلسه‏ی گروه کاری ارتقای ظرفیت ریاست ساحوی زون مرکز اصلاحات اداری و خدمات ملکی به روز شنبه مورخ 14 ثور 1392 با اشتراک معاونین مقام ولایات شش گانه‏ی زون مرکز، روسای گروه کاری ارتقای ظرفیت،...

صفحه 85 از 85