اخبار

 • کمپ دوغان

  رده : عمومی

  کمپ دوغان از عبدالجبار تقوی والی ولایت کابل در محفل تسلیم دهی مسئولیت قوماندانی ساحوی مرکزی از برید جنرال علی رضا "کوغو" به برید جنرال ایرهان "اوزون" در پایگاه نظامی ترکیه (کمپ دوغان ) دعوت بعمل آمد. والی...

 • عبدالجبار تقوی والی کابل، با چکاندن دو قطره واکسین پولیو بر دهان یک کودک، کمپاین دوره اول خزانی سال 1392 واکسیناسیون را افتتاح کرد

  رده : عمومی

  عبدالجبار تقوی والی کابل، با چکاندن دو قطره واکسین پولیو بر دهان یک کودک، کمپاین دوره اول خزانی سال 1392 واکسیناسیون را افتتاح کرد. در مجلسی که بدین مناسبت در ریاست صحت عامه ولایت کابل تدویر شده بود؛ در آن عبدالجبار تقوی پیرامون اهمیت و...

 • سیلاب زده گان ولسوالی شکردره ولایت کابل:

  رده : عمومی

  ولسوالی شکردره ولایت کابل: سیلاب های سرازیز شده ولسوالی شکردره ولایت کابل به تعدار 22 نفر شهید و به پیمانه انگفت خسارات مالی برجا نهاد. . والی و هیئت رهبری ولایت کابل با ابراز خرسندی از همکاری های همه جانبه مردم محل در زمینه کمک...

 • گزارش از ولسوالی سروبی ولایت کابل

  رده : عمومی

  ولسوالی سروبی ولایت کابل : عبدالجبار تقوی والی کابل بعد از برنامه ریزی و سازماندهی برای کمک های اولیه به سیلاب زده گان ولسوالی سروبی از ولسوالی سروبی دیدار بعمل آورد. والی کابل بعد از رساندن پیام تسلیت رییس صاحب جمهور به وارثین شهدا و زخمیان...

 • گزارش بررسی از خسارات ناشی از سرازیرشدن سیلاب ها در ولسوالی پغمان

  رده : عمومی

  بررسی از خسارات ناشی از سرا زیر شدن سیلاب ها. یوم یکشنبه مورخ 21 اسد سال روان محترم محبوب الله محبی معاون مقام ولایت کابل با تیم همراه شان جهت بازدید از مناطق سیلاب زده ولسوالی پغمان ولایت کابل عازم آن ولسوالی شده که در این سفر نمایندگان...

 • برنامه آموزشی آگاهی جندر در ولایت کابل


  برنامه آموزشی آگاهی جندر در ولایت کابل برنامه آموزشی تحت عنوان آگاهی جندر به مدت دو روز از تاریخ 6الی 7 جوزا1392 در تالار کنفرانس ولایت کابل با کمک مالی و تخنیکی برنامه انکشافی ملل متحد و برنامه حکومتداری محلی افغانستان برای 30 تن از کارکنان...

 • جلسه‏ی گروپ کاری ارتقای ظرفیت زون مرکز


  جلسه‏ی گروپ کاری ارتقای ظرفیت زون مرکز جلسه‏ی گروه کاری ارتقای ظرفیت ریاست ساحوی زون مرکز اصلاحات اداری و خدمات ملکی به روز شنبه مورخ 14 ثور 1392 با اشتراک معاونین مقام ولایات شش گانه‏ی زون مرکز، روسای گروه کاری ارتقای ظرفیت،...

صفحه 107 از 107