زنده‌گی خانواده‌های آسیب‌دیده به حالت عادی برگشته است

زنده‌گی خانواده‌های آسیب‌دیده به حالت عادی برگشته است

به آسیب‌دیده‌گان سیلاب در ولسوالی سروبی چگونه رسیده‌گی شد؟

چهارشنبه، 12سنبله
سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌هایی از منطقۀ ښویندکِ ولسوالی سروبی کابل، بیش 70 خانه را ویران کرد که از این میان، 29 خانه به طور کلی و 44 خانه قسماً از بین رفته است. از اثر این سیلاب‌ها، شماری از باشنده‌گان سروبی شهید و زخمی نیز شدند.

پس از این حادثه، در نخستین بررسی‌یی که از سوی مقام ولایت کابل با هماهنگی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی انجام شد، خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده شناسایی گردیده و به آنان رسیده‌گی عاجل صورت گرفت. همچنان بخش‌هایی از شاهراه کابل-جلال‌آباد که در نتیجۀ سرازیر شدن این سیلاب‌ها مسدود شده بود، براساس هدایت محمدیعقوب حیدری، والی کابل، پاک‌کاری گردید و دریایی که در کنار خانه‌های مسکونی قرار دارد نیز حفر شده تا بار دیگر سیلاب و آب‌خیزی‌ها موجب زیان به مردم نشود.

رهبری مقام ولایت کابل با نیازسنجی خانواده‌های آسیب‌دیده، به تمام آنان کمک‌های بشردوستانه مانند خیمه، مواد خوراکه، تجهیزات آشپزخانه، تجهیزات بهداشتی و پول نقد توزیع کرد.

با این حال، باشنده‌گان منطقۀ ښویندکِ سروبی ضمن ستایش از عملکرد مقام ولایت کابل در حالات اضطرار و رسیده‌گی به مردم آسیب‌دیده، اقدامات پیشگیرانۀ رهبری این ولایت و مسوولان محلی را در امر جلوگیری از مرگ‌ومیر ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش در این ولسوالی مؤثر عنوان می‌کنند.

آنان با ابراز سپاسگزاری از مساعدت و کمک‌های رهبری مقام ولایت کابل افزودند که بعد از سرازیر شدن سیلاب‌ها تا کنون، والی کابل همراه با مسوولان، دوبار از این منطقه و خانه‌های‌شان دیدن کرده و در پیوند به حل مشکلات‌شان از نزدیک با آنان بحث و گفتگو نموده است.

باشنده‌گان این منطقه که خسارات هنگفتی دیده اند؛ می‌گویند که بخشی از مشکلات‌شان با مساعدت‌های ولایت کابل از میان برداشته شده است. آنان می‌افزایند که تمام دار و ندار چندین سالۀشان را این سیلاب‌ها از بین برده است. آنان بیان می‌دارند که از توزیع به موقع مواد اولیۀ خوراکی و خیمه راضی اند و اضافه می‌کنند که به کمک‌های بیشتر نیازمند اند.

به گفته باشنده‌گان ښویندک، تیم‌های سیار صحی ریاست صحت ولایت کابل در جریان حادثه به کمک مردم رسیده و در دو مرکز صحی نزدیک محل حادثه، آسیب‌دیده‌گان را تحت مداوا قرار دادند. در کنار این، خانواده‌های سیلاب‌زده تأکید دارند که تیم سیار صحی در محل واقعه آمده و با خانواده‌هایی که مشکلات صحی دارند کمک می‌کنند. کمبود آب آشامیدنی و نبود مکانی بودوباش، کمبود غذا و لباس از مشکلات دیگری است که این خانواده‌ها از حکومت و مقام ولایت کابل می‌خواهند که هرچه عاجل برای‌شان فراهم کند.

سروی و ارزیابی خسارات و توزیع کمک‌ها به سیلاب‌زنده‌گان در سروبی، از سوی مسوولان محلی در این ولسوالی نشان می‌دهد که این سیلاب‌ها 78 خانه را در تمام ولسوالی از بین برده است. به گفتۀ این مسوولان، 50 خانه در قریۀ ښویندک و 28 خانه‌یی که در کنار دریا قرار داشتند، خسارمند شده اند. مدیر اجرایی ولسوالی سروبی می‌گوید که سروی و ارزیابی خسارات و توزیع کمک به بخش‌های دیگری این ولسوالی جریان دارد و در روزهای آینده کمک‌ها به این خانواده‌ها نیز توزیع خواهد شد.

مسوولان محلی ولسوالی سروبی اطمینان می‌دهند که کمک به افراد مستحق به طور شفاف و در هماهنگی با رهبری ولایت کابل صورت گرفته است و هیچ دستبردی در این کمک‌ها صورت نگرفته است. آنان همچنان افزودند که برای پاک‌کاری کانال‌ها و مخروبه‌های منازل آسیب‌دیده، اقداماتی روی دست گرفته اند.

مقام ولایت کابل، ریاست انکشافت دهات کابل، مؤسسه IOM، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی، بنیاد خیریۀ خیرخواه، بنیاد خیریۀ فدا محمد الفت صالح، بنیاد خیریۀ حسن، دانش کروخیل، رییس آژانس خبری پژواک و مؤسسه DRC از جمله نهادهایی اند که به آسیب‌دیده‌گان سیلاب‌ها در ولسوالی سروبی کمک‌های مواد غذایی، غیرغذایی و همچنان پول نقد کمک کرده اند.

همزمان با این، در ادامۀ کمک‌ها به متضررین سیلاب‌ها در ولسوالی سروبی، نهادDRC به 58 خانواده پول نقد توزیع کرده است که به هر خانواده 22هزار افغانی می‌رسد.