#بند_قرغه

 

#بند_قرغه

قرغه یکی از قریه‌های ولسوالی پغمان و از جملۀ تفریح‌گاه‌های مشهور و با اهمیت است. قرغه را سلسله کوه‌های کم‌ارتفاع و تپه‌های خاکی احاطه کرده است که می‌توان گفت؛ نزدیک‌ترین منطقۀ تفریحی به شهر کابل است که در 5 کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد و یکی از نقاط تماشایی و زیبا به حساب می‌آید. آنچه این محل را به شهرت رسانیده است، بند آب‌گردان قرغه می‌باشد که گُل‌های رنگارنگ و آب و هوای معطر و گوارای آن با ده‌ها سرگرمی دیگر، قرغه را مکان مناسب برای تفریح خانواده‌ها ساخته است. مردم شهر کابل در فصل گرما در روزهای تعطیل به منظور سرگرمی، تفریح و استفاده از هوای صاف و پاک، به این مکان می‌روند تا به دور از سروصدا و آلوده‌گی صوتی، در این تفریح‌گاه بی‌نظیر به تفریح و آرامش خاطر بپردازند.

این بند در زمان سلطنت محمدظاهر شاه در سال1330به عنوان یک مکان تفریحی ساخته شد و در آن زمان حتا برخی از مقام‌های دولتی در نزدیکی آن زنده‌گی می‌کردند. همچنان قایق‌رانی، بازدید از فارم ماهی‌پروری، قوریۀ درختان سبز و میدان گلف از جملۀ سرگرمی‌های خوب و جالب این تفریح‌گاه زیبا به شمار می‌رود. ظرفیت اعظمی بند قرغه به خاطر ذخیرۀ آب 12 میلیون مترمکعب گفته شده که در اوایل، این بند 2000 هکتار زمین زراعتی را آبیاری می‌کرد و اکنون با ایجاد منازل رهایشی به1000هکتار زمین کاهش یافت است.

....

#دقرغې‌بند

قرغه د پغمان ولسوالۍ له کلیو څخه یو ده او همدارنګ د مشهورو او ارزښتناکو تفریح ځایونو څخه ده. په قرغه باندې د لیږ جګوالي لرونکو غرونو او خاورینو غونډیو لړۍ را چاپېر ده او ویلای شو چې کابل ته تر ټولو نژدې تفریحي سیمه ده چې د کابل ښار په شمال کې په پنځه کیلومترۍ کې پرته ده، له ښکلو او د لیدلو وړ ځایونو څخه یو ده.
هغه څه چې دا ځای یې مشهور کړی د قرغې د اوبو بند دی چې رنګ رنګ ګلونو، ښکلې هوا او رڼو اوبو یې له لسګونو نورو سرګرمیو سره غرقه د کورنیو لپاره د تفریح په مناسب ځای بدله کړې ده.

د کابل ښار اوسیدونکي د ګرمیو په موسم او د رخصتیو په ورځو کې، د سرګرمي، تفریح او له پاکي هوا او اوبو څخه د ګټې اخیستنې په موخه دې ځای ته ځي تر څو له شور او زوږه لرې په دې ښکلي ځای کې تفریح او دمه وکړي.

دا بند په کال ۱۳۳۰ کې د محمدظاهر شاه د سلطنت په وخت کې د یو تفریحي ځای په ډول جوړ شو چې په هغه وخت کې ځینو دولتي لوړپوړو چارواکو د بند په نژدې شاوخوا کې ژوند کول. همدارنګ په وړو کشتیو کې د اوبو په سر ګرځېدل، د ماهي روزلو فارمونو څخه لیدنه، د شنو ونو قوریې او د ګلپ میدان د دې ځای له مهمو سرګرمیو او ځایونو څخه شمېرل کیږي.

د قرغې د اوبو د ظرفیت لوړه کچه تر ۱۲ میلیون مترمکعبه پورې رسېږي، په لومړیو وختونو کې نوموړي بند تر ۲۰۰۰ هکتاره زراعتي ځمکه خړوبوله چې اوس د هستوګنې د کورونو جوړولو په خاطر دا ځمکه ۱۰۰۰ هکتاره ته را کمه شوې ده.

#کابل_نامه

#بند_قرغه

قرغه یکی از قریه‌های ولسوالی پغمان و از جملۀ تفریح‌گاه‌های مشهور و با اهمیت است. قرغه را سلسله کوه‌های کم‌ارتفاع و تپه‌های خاکی احاطه کرده است که می‌توان گفت؛ نزدیک‌ترین منطقۀ تفریحی به شهر کابل است که در 5 کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد و یکی از نقاط تماشایی و زیبا به حساب می‌آید. آنچه این محل را به شهرت رسانیده است، بند آب‌گردان قرغه می‌باشد که گُل‌های رنگارنگ و آب و هوای معطر و گوارای آن با ده‌ها سرگرمی دیگر، قرغه را مکان مناسب برای تفریح خانواده‌ها ساخته است. مردم شهر کابل در فصل گرما در روزهای تعطیل به منظور سرگرمی، تفریح و استفاده از هوای صاف و پاک، به این مکان می‌روند تا به دور از سروصدا و آلوده‌گی صوتی، در این تفریح‌گاه بی‌نظیر به تفریح و آرامش خاطر بپردازند.

این بند در زمان سلطنت محمدظاهر شاه در سال1330به عنوان یک مکان تفریحی ساخته شد و در آن زمان حتا برخی از مقام‌های دولتی در نزدیکی آن زنده‌گی می‌کردند. همچنان قایق‌رانی، بازدید از فارم ماهی‌پروری، قوریۀ درختان سبز و میدان گلف از جملۀ سرگرمی‌های خوب و جالب این تفریح‌گاه زیبا به شمار می‌رود. ظرفیت اعظمی بند قرغه به خاطر ذخیرۀ آب 12 میلیون مترمکعب گفته شده که در اوایل، این بند 2000 هکتار زمین زراعتی را آبیاری می‌کرد و اکنون با ایجاد منازل رهایشی به1000هکتار زمین کاهش یافت است.

....

#دقرغې‌بند

قرغه د پغمان ولسوالۍ له کلیو څخه یو ده او همدارنګ د مشهورو او ارزښتناکو تفریح ځایونو څخه ده. په قرغه باندې د لیږ جګوالي لرونکو غرونو او خاورینو غونډیو لړۍ را چاپېر ده او ویلای شو چې کابل ته تر ټولو نژدې تفریحي سیمه ده چې د کابل ښار په شمال کې په پنځه کیلومترۍ کې پرته ده، له ښکلو او د لیدلو وړ ځایونو څخه یو ده.
هغه څه چې دا ځای یې مشهور کړی د قرغې د اوبو بند دی چې رنګ رنګ ګلونو، ښکلې هوا او رڼو اوبو یې له لسګونو نورو سرګرمیو سره غرقه د کورنیو لپاره د تفریح په مناسب ځای بدله کړې ده.

د کابل ښار اوسیدونکي د ګرمیو په موسم او د رخصتیو په ورځو کې، د سرګرمي، تفریح او له پاکي هوا او اوبو څخه د ګټې اخیستنې په موخه دې ځای ته ځي تر څو له شور او زوږه لرې په دې ښکلي ځای کې تفریح او دمه وکړي.

دا بند په کال ۱۳۳۰ کې د محمدظاهر شاه د سلطنت په وخت کې د یو تفریحي ځای په ډول جوړ شو چې په هغه وخت کې ځینو دولتي لوړپوړو چارواکو د بند په نژدې شاوخوا کې ژوند کول. همدارنګ په وړو کشتیو کې د اوبو په سر ګرځېدل، د ماهي روزلو فارمونو څخه لیدنه، د شنو ونو قوریې او د ګلپ میدان د دې ځای له مهمو سرګرمیو او ځایونو څخه شمېرل کیږي.

د قرغې د اوبو د ظرفیت لوړه کچه تر ۱۲ میلیون مترمکعبه پورې رسېږي، په لومړیو وختونو کې نوموړي بند تر ۲۰۰۰ هکتاره زراعتي ځمکه خړوبوله چې اوس د هستوګنې د کورونو جوړولو په خاطر دا ځمکه ۱۰۰۰ هکتاره ته را کمه شوې ده.

#کابل_نامه