جلسۀ چگونه‌گی تطبیق میثاق امنیتی برگزار شد

 

جلسۀ چگونه‌گی تطبیق میثاق امنیتی برگزار شد

یعقوب حیدری: کابل همیشه از چنددسته‌گی ضرر دیده است

سه‌شنبه، 11 سنبله
جلسۀ چگونه‌گی تحقق میثاق امنیتی امروز سه‌شنبه به رهبری محمدیعقوب حیدری، والی کابل و با حضورداشت رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه، معاون امور امنیتی فرماندهی امنیه، رییس شورای ولایتی، سرپرست معینیت شهرداری کابل، رییس عرضۀ خدمات ترانسپورتی وزارت فواید عامه و روسای معارف، حج و اوقاف و صحت ولایت کابل برگزار شد.

در این نشست اشتراک کننده‌گان به نوبۀ خود در پیوند به پیشرفت‌ها و چگونه‌گی تطبیق میثاق امنیتی از سوی ادارۀشان در روزهای گذشته گزارش دادند و نیز در مورد چالش‌ها و پیشنهادات‌شان برای بهبود تطبیق این برنامه در آینده سخن گفتند.

سمونوال محمدنبی بیان، معاون امور امنیتی فرماندهی امنیۀ ولایت کابل در این نشست گفت که تطبیق میثاق امنیتی را پولیس شهر کابل از خود آغاز کرده است. آقای بیان افزود که در مرحلۀ نخست پولیس تمام موانع و سنگ‌های استنادی غیرضروری را از اطراف وزارت امور داخله برچید تا مشکلات مردم کاهش یابد.

به گفتۀ او، در مرحلۀ دوم، تلاش می‌شود تا روند برداشتن موانع از سرک وزارت امور خارجه آغاز و ادامه یابد و در مرحلۀ سوم، موانعی که باعث ایجاد مزاحمت به شهروندان شده است، از کوچه و پس‌کوچه‌های شهر برچیده شود. آقای بیان در بخشی از سخنانش به هماهنگی نهادهای دخیل دولتی در این برنامه و نیز همکاری جدی مردم در تطبیق آن اشاره کرد و گفت که اگر همکاری مردم به آن افزوده شود، میثاق امنیتی نتیجۀ بسیار فوق‌العاده خواهد داد.

در سوی دیگر، آرین فیضی، رییس تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل اظهار داشت که پولیس در برخی مواقع با مشکلات و ناهماهنگی‌ها از سوی نهادهای دولتی مواجه بود. آقای فیضی به تأمین امنیتِ دهۀ محرم اشاره کرد و گفت که هماهنگی نهادهای دولتی و همکاری مردم سبب شد که هیچ حادثۀ امنیتی در این روزها نداشته باشیم. او گفت که برای موفقیت برنامۀ میثاق امنیتی، نیاز است مساجد، مکاتب، دانشگاه‌ها و سایر مکان‌های مورد تهدید با کمره‌های امنیتی مجهز شود.

از سویی هم، سهراب صدیقی، سرپرست معینیت ترانسپورت شهرداری کابل، طرح میثاق امنیتی را مهمترین طرح عنوان کرد و گفت که شهرداری کابل به بخشِ زیادی از مسوولیت‌هایی که بربنیاد طرح میثاق امنیتی متوجه این اداره می‌شد، جامۀ عمل پوشانده است. آقای صدیقی به عنوان نمونه از ثبت هویت بیش از 20 هزار دست‌فروش در شهر کابل یاد کرد و گفت که روند تثبیت هویت سایر دست‌فروشان در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. سهراب صدیقی بیان کرد که این اداره ده‌ها نهاد مدنی و فرهنگی در کابل را نیز شناسایی و هویت و اطلاعات آنان را درج سیستم کرده است.

مهدی روحانی، رییس عرضۀ خدمات وزارت ترانسپورت نیز گفت که صدها وسایط شهری و مسافربری در سطح شهر شناسایی شده و فهرست آنان با فرماندهی امنیۀ کابل در میان گذاشته شده است. آقای روحانی افزود که 247 شرکت ترانسپورتی را نیز شناسایی کرده اند که شماری از این شرکت‌ها با مشکل جواز روبه‌رو بوده و فهرست آنان به نهادهای ذیربط برای اقدامات بعدی فرستاده شده است.

همزمان با این، محمدیعقوب حیدری، والی کابل در این نشست گفت که وضعیت ولایت کابل نسبت به سه سال پیش که او مسوولیت این ولایت را به عهده گرفت، بهتر و مناسبت‌تر شده است. آقای حیدری افزود که انفجار و انتحار نسبت به سه سال گذشته امروزه در کابل کمتر است. او اما پذیرفت که در ماه‌ها اخیر تحرکات دشمن در ولایت کابل بیشتر شده است.

آقای حیدری دلیل این تحرکات را تلاش طالبان برای امتیازگیری در میز مذاکره عنوان کرد. به گفتۀ او، طالبان تلاش دارند تا با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، حکمروایی نامشروع و مردودشان را بر مردم عام تحمیل کنند و نیز بر دولت فشار وارد نمایند. محمدیعقوب حیدری بیان کرد که طالبان در ولایت کابل پایگاه و قلمرو ندارند و به همین دلیل، در تلاش اند تا پایگاه‌های نظامی خود را از ولایت‌های همجوار کابل، به این ولایت انتقال دهند.

آقای حیدری در بخشی از سخنانش اظهار داشت که ولایت کابل همیشه از چنددسته‌گی در تصمیم‌گیری ضرر دیده است. او اضافه کرد که در کابل باید یک ادارۀ واحد شکل گیرد تا تمام تصمیم‌های کلان و سرنوشت‌ساز این ولایت به صورت جمعی و از یک آدرس واحد گرفته شود. والی کابل بیان کرد، وقتی یک اداره در کابل برنامه‌یی را طرح و تطبیق می‌کند، ادارۀ دیگر مانع می‌تراشد و مشکل‌تراشی می‌نماید و این نشان از ناهمانگی است که باید برطرف گردد.

محمدیعقوب حیدری به ایجاد «شورای عالی هماهنگی مردم کابل» اشاره کرد و گفت که این اداره در هفته‌های آینده آغاز به کار می‌کند تا تمام اداره‌های کابل، نهادهای مدنی، فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ها و در مجموع تمام اصناف کابل زیر چتر آن با فکر و برنامۀ خود به گفت‌وگو و تصمیم‌گیری بپردازند. تأمین امنیت، حکومت‌داری خوب، ارایۀ خدمات به کابل، ایجاد نظم اجتماعی روزمره و تحقق عدالت، اهداف اساسی و بنیادینی است که به گفتۀ والی کابل، شورای عالی هماهنگی به دنبال تحقق آن خواهد بود.

او اظهار داشت که بسیاری از نهادهای با ظرفیت غیردولتی در کابل حضور دارند که بنابه هر دلیل، از دولت ناراض اند و نیاز است تا صدای آنان شنیده شود و از ظرفیت‌های‌شان برای بهبود کابل استفاده صورت گیرد.

محمدیعقوب حیدری تأکید کرد که بخش بسیار زیاد این شورا را مردم و اعضای نهادها و اداره‌های غیردولتی شکل خواهد داد. او بیان کرد که بسیاری از مقام‌های دولت ماه‌ها و حتا تا ختم مأموریت‌شان با مردم و نهادهای مدنی، فرهنگی و مردم نمی‌بینند و مشکلات‌شان را استماع نمی‌کنند. آقای حیدری در اخیر سخنانش اظهار داشت که مقام‌های دولتی باید از غرورشان بنشینند و با مردم و صداهای ناراض کنار بیایند و شانه‌به‌شانه برای بهبود ولایت کابل کار کنند.

جلسۀ چگونه‌گی تطبیق میثاق امنیتی برگزار شد

یعقوب حیدری: کابل همیشه از چنددسته‌گی ضرر دیده است

سه‌شنبه، 11 سنبله
جلسۀ چگونه‌گی تحقق میثاق امنیتی امروز سه‌شنبه به رهبری محمدیعقوب حیدری، والی کابل و با حضورداشت رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه، معاون امور امنیتی فرماندهی امنیه، رییس شورای ولایتی، سرپرست معینیت شهرداری کابل، رییس عرضۀ خدمات ترانسپورتی وزارت فواید عامه و روسای معارف، حج و اوقاف و صحت ولایت کابل برگزار شد.

در این نشست اشتراک کننده‌گان به نوبۀ خود در پیوند به پیشرفت‌ها و چگونه‌گی تطبیق میثاق امنیتی از سوی ادارۀشان در روزهای گذشته گزارش دادند و نیز در مورد چالش‌ها و پیشنهادات‌شان برای بهبود تطبیق این برنامه در آینده سخن گفتند.

سمونوال محمدنبی بیان، معاون امور امنیتی فرماندهی امنیۀ ولایت کابل در این نشست گفت که تطبیق میثاق امنیتی را پولیس شهر کابل از خود آغاز کرده است. آقای بیان افزود که در مرحلۀ نخست پولیس تمام موانع و سنگ‌های استنادی غیرضروری را از اطراف وزارت امور داخله برچید تا مشکلات مردم کاهش یابد.

به گفتۀ او، در مرحلۀ دوم، تلاش می‌شود تا روند برداشتن موانع از سرک وزارت امور خارجه آغاز و ادامه یابد و در مرحلۀ سوم، موانعی که باعث ایجاد مزاحمت به شهروندان شده است، از کوچه و پس‌کوچه‌های شهر برچیده شود. آقای بیان در بخشی از سخنانش به هماهنگی نهادهای دخیل دولتی در این برنامه و نیز همکاری جدی مردم در تطبیق آن اشاره کرد و گفت که اگر همکاری مردم به آن افزوده شود، میثاق امنیتی نتیجۀ بسیار فوق‌العاده خواهد داد.

در سوی دیگر، آرین فیضی، رییس تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل اظهار داشت که پولیس در برخی مواقع با مشکلات و ناهماهنگی‌ها از سوی نهادهای دولتی مواجه بود. آقای فیضی به تأمین امنیتِ دهۀ محرم اشاره کرد و گفت که هماهنگی نهادهای دولتی و همکاری مردم سبب شد که هیچ حادثۀ امنیتی در این روزها نداشته باشیم. او گفت که برای موفقیت برنامۀ میثاق امنیتی، نیاز است مساجد، مکاتب، دانشگاه‌ها و سایر مکان‌های مورد تهدید با کمره‌های امنیتی مجهز شود.

از سویی هم، سهراب صدیقی، سرپرست معینیت ترانسپورت شهرداری کابل، طرح میثاق امنیتی را مهمترین طرح عنوان کرد و گفت که شهرداری کابل به بخشِ زیادی از مسوولیت‌هایی که بربنیاد طرح میثاق امنیتی متوجه این اداره می‌شد، جامۀ عمل پوشانده است. آقای صدیقی به عنوان نمونه از ثبت هویت بیش از 20 هزار دست‌فروش در شهر کابل یاد کرد و گفت که روند تثبیت هویت سایر دست‌فروشان در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. سهراب صدیقی بیان کرد که این اداره ده‌ها نهاد مدنی و فرهنگی در کابل را نیز شناسایی و هویت و اطلاعات آنان را درج سیستم کرده است.

مهدی روحانی، رییس عرضۀ خدمات وزارت ترانسپورت نیز گفت که صدها وسایط شهری و مسافربری در سطح شهر شناسایی شده و فهرست آنان با فرماندهی امنیۀ کابل در میان گذاشته شده است. آقای روحانی افزود که 247 شرکت ترانسپورتی را نیز شناسایی کرده اند که شماری از این شرکت‌ها با مشکل جواز روبه‌رو بوده و فهرست آنان به نهادهای ذیربط برای اقدامات بعدی فرستاده شده است.

همزمان با این، محمدیعقوب حیدری، والی کابل در این نشست گفت که وضعیت ولایت کابل نسبت به سه سال پیش که او مسوولیت این ولایت را به عهده گرفت، بهتر و مناسبت‌تر شده است. آقای حیدری افزود که انفجار و انتحار نسبت به سه سال گذشته امروزه در کابل کمتر است. او اما پذیرفت که در ماه‌ها اخیر تحرکات دشمن در ولایت کابل بیشتر شده است.

آقای حیدری دلیل این تحرکات را تلاش طالبان برای امتیازگیری در میز مذاکره عنوان کرد. به گفتۀ او، طالبان تلاش دارند تا با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، حکمروایی نامشروع و مردودشان را بر مردم عام تحمیل کنند و نیز بر دولت فشار وارد نمایند. محمدیعقوب حیدری بیان کرد که طالبان در ولایت کابل پایگاه و قلمرو ندارند و به همین دلیل، در تلاش اند تا پایگاه‌های نظامی خود را از ولایت‌های همجوار کابل، به این ولایت انتقال دهند.

آقای حیدری در بخشی از سخنانش اظهار داشت که ولایت کابل همیشه از چنددسته‌گی در تصمیم‌گیری ضرر دیده است. او اضافه کرد که در کابل باید یک ادارۀ واحد شکل گیرد تا تمام تصمیم‌های کلان و سرنوشت‌ساز این ولایت به صورت جمعی و از یک آدرس واحد گرفته شود. والی کابل بیان کرد، وقتی یک اداره در کابل برنامه‌یی را طرح و تطبیق می‌کند، ادارۀ دیگر مانع می‌تراشد و مشکل‌تراشی می‌نماید و این نشان از ناهمانگی است که باید برطرف گردد.

محمدیعقوب حیدری به ایجاد «شورای عالی هماهنگی مردم کابل» اشاره کرد و گفت که این اداره در هفته‌های آینده آغاز به کار می‌کند تا تمام اداره‌های کابل، نهادهای مدنی، فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ها و در مجموع تمام اصناف کابل زیر چتر آن با فکر و برنامۀ خود به گفت‌وگو و تصمیم‌گیری بپردازند. تأمین امنیت، حکومت‌داری خوب، ارایۀ خدمات به کابل، ایجاد نظم اجتماعی روزمره و تحقق عدالت، اهداف اساسی و بنیادینی است که به گفتۀ والی کابل، شورای عالی هماهنگی به دنبال تحقق آن خواهد بود.

او اظهار داشت که بسیاری از نهادهای با ظرفیت غیردولتی در کابل حضور دارند که بنابه هر دلیل، از دولت ناراض اند و نیاز است تا صدای آنان شنیده شود و از ظرفیت‌های‌شان برای بهبود کابل استفاده صورت گیرد.

محمدیعقوب حیدری تأکید کرد که بخش بسیار زیاد این شورا را مردم و اعضای نهادها و اداره‌های غیردولتی شکل خواهد داد. او بیان کرد که بسیاری از مقام‌های دولت ماه‌ها و حتا تا ختم مأموریت‌شان با مردم و نهادهای مدنی، فرهنگی و مردم نمی‌بینند و مشکلات‌شان را استماع نمی‌کنند. آقای حیدری در اخیر سخنانش اظهار داشت که مقام‌های دولتی باید از غرورشان بنشینند و با مردم و صداهای ناراض کنار بیایند و شانه‌به‌شانه برای بهبود ولایت کابل کار کنند.