تسریع کار اعمار سردخانه و کشمش‌خانه‌ها در کابل

تسریع کار اعمار سردخانه و کشمش‌خانه‌ها در کابل

دوشنبه، ۱۰ سنبله
مسوولان ریاست زراعت کابل از جریان ساخت ۱۲ باب سردخانه سیب و ۵ باب کشمش‌خانه که توسط پروژه ملی باغ‌داری وزارت زراعت در ولسوالی شکردره ایجاد می‌شود، نظارت کردند. در این جریان بر تسریع روند کار ساخت و کیفیت کار سردخانه‌ها و کشمش‌خانه‌ها تاکید صورت گرفت.

پروژه‌ی ساخت سردخانه و کشمش‌خانه‌ها یکی از پروژه‌های موثر و مهم وزارت زراعت آبیاری و مالداری است که به منظور حفظ کیفیت محصولات زراعتی پس از برداشت و توزیع به‌موقع محصول به بازار ایجاد می‌شود.

تطبیق این پروژه‌ها در رشد اقتصاد دهقانان و جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات مشابه زراعتی از کشورهای همسایه نقش ارزنده و مهم دارد.