28 جریب زمینی قطعۀ 01 که دو سال پیش غصب شده بود، امروز به اختیار ریاست زراعت کابل قرار داده شد

28 جریب زمینی قطعۀ 01 که دو سال پیش غصب شده بود، امروز به اختیار ریاست زراعت کابل قرار داده شد

دوشنبه، 6 اسد
28 جریب زمین دولتی به ارزش تخمینی 5.6 میلیون دالر که دو سال پیش در اثر تلاش‌های مقام ولایت کابل و ریاست زراعت این ولایت از چنگ غاصبان زمین گرفته شده بود، امروز به ریاست زراعت کابل تسلیم داده شد.

احاطۀ این ساحه که به ارزش بیش از یازده میلیون افغانی هزینه برداشته، توسط ریاست زراعت کابل ساخته شده است.

محمدیعقوب حیدری، والی کابل در نشست تسلیم‌دهی این زمین گفت که این زمین به همکاری مردم ولسوالی بگرامی از دست غاصبان گرفته و به ریاست زراعت کابل تسلیم داده شد. آقای حیدری اظهار داشت که غاصبان تلاش داشتند با ساختن اسناد جعلی، این زمین را به نام خود کنند، اما به همکاری مردم و ادارات محلی ولسوالی بگرامی، این زمین دوباره به دولت برگردانده شد.

او اظهار داشت که نیاز است تا در بخشی از این زمین پارک تفریحی ایجاد گردد و نیز دکان‌هایی برای کار و بار زنان ساخته خواهد شود تا زمینۀ اشتغال‌زایی برای زنان در این ولسوالی فراهم گردد.

والی کابل از مسوولان ولسوالی بگرامی و ریاست زراعت کابل خواست تا با مردم در مورد استفادۀ بیشتر از این زمین نیز مشورت کنند. مردم این ولسوالی ضمن سپاسگزاری از مسوولانی که این زمین را از چنگ غاصبان بیرون کشیده و امروزه به عنوان ساحۀ عام‌المنفعه به بهره‌برداری می‌سپارند، گفتند که هیچ پارک تفریحی در ولسوالی بگرامی وجود ندارد و نیاز است تا در این بخشی از کابل پارکی ساخته شود.