والی کابل با اعضای شورای علمای کابل دیدار کرد

والی کابل با اعضای شورای علمای کابل دیدار کرد

دوشنبه، 6 اسد
محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا در این ولایت امروز دوشنبه، 6 اسد با اعضای شورای علمای ولایت کابل دیدار کرد. در این دیدار که رییس حج و اوقاف کابل نیز حضور داشت، مشکلات موجود در کابل به بحث و بررسی گرفته شد.

آقای حیدری، نقش علما در تحکیم رابطۀ دولت و مردم و نیز تأمین امنیت شهر مهم و ارزشمند خواند و گفت که دولت به همکاری بیشتر و پیوستۀ علما شدیداً نیاز دارد. او افزود که ادارۀ ولایت کابل تصمیم دارد با مشارکت وسیع مردم، «شورای عالی هماهنگی مردم کابل» را بسازد تا ارادۀ مردم در آن تمثیل شود. او افزود که رهبری ولایت کابل به خاطر تشکیل این شورا با شمار زیادی از اعضای نهادهای مدنی، اجتماعی و اعضای پارلمان دیدار و گفت‌وگو کرده است.

آقای حیدری پس از تشکیل شورای عالی هماهنگی مردم کابل، تصمیم‌گیری‌ها در مورد کابل به صورت جمعی و با اشتراک اقشار و طرف‌های مختلف گرفته خواهد شد. والی کابل اظهار داشت که کابل بیشترین نفوس را در میان پایتخت‌های جهان دارد و به همین دلیل نیاز اساسی است تا ساختار اداری ولایت کابل تغییر کند تا به مشکلات امنیتی، اشتغال‌زایی، خدمات صحی، خدمات معارف و... رسیده‌گی شود.

آقای حیدری اداره‌های موازی در ولایت کابل را یکی از چالش‌های عمده خواند و گفت که دلیل ناامنی، نبود اشتغال، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی، معارف غیرمعیاری و... وجود همین ادارات موازی است که بدون هماهنگی به کار ادامه می‌دهند. والی کابل در بخشی از سخنانش همچنان گفت که نهادهای مدنی و اجتماعی، نهادهای فرهنگی، سیاسی و آموزشی باید در تصمیم‌گیری‌های ولایت کابل نقش داشته باشند.