ویروس کرونا هنوز هم جان مردم را تهدید می‌کند

ویروس کرونا هنوز هم جان مردم را تهدید می‌کند

والی کابل: در آستانۀ عید قربان قرار داریم. مردم در روزهای عید بی‌احتیاطی نکنند و به خانه‌های همدیگر به بهانۀ تبریکی عید نروند؛ زیرا ویروس کرونا هنوز هم جان شهروندان را تهدید می‌کند. مردم نباید در روزهای عید به بهانۀ رخصتی دست به تجمعات و برگزاری محافل بزنند.