برای ۸۰ خانواده بی‌بضاعت که مبتلا به ویروس کرونا شده اند، کمک توزیع شد

 

برای ۸۰ خانواده بی‌بضاعت که مبتلا به ویروس کرونا شده اند، کمک توزیع شد

پنجشنبه، ۲۶ سرطان
براساس هدایت محمدیعقوب حیدری والی و رییس کمیته اضطرار مجادله با شیوع ویروس کرونا در ولایت کابل، برای ۸۰ خانواده بی‌بضاعت که مبتلا به ویروس کرونا شده اند، مواد غذایی توزیع شد.

کمک‌های توزیع شده شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا، نخود، دال، بوره، چای سیاه و چای سبز می‌شود که از سوی کمیته اضطرار به این خانواده‌های بی‌بضاعت در شفاخانه محمدعلی جناح و شفاخانه افغان-جاپان رسانیده شده است.

والی کابل هنگام توزیع این کمک‌ها گفت که ما ظرفیت همکاری با شفاخانه‌های کوید-19 و توانایی کمک‌رسانی به مریضان کرونایی را داشتیم که چندین بار پیشنهاد کردیم؛ ولی متأسفانه از سوی رهبری قبلی وزارت صحت عامه جدی گرفته نمی‌شد.

والی کابل از رهبری جدید وزارت صحت عامه سپاس‌گزاری کرده گفت که رهبری جدید این وزارت با کمیته اضطرار هماهنگ بوده که همکاری‌های کمیته اضطرار با وزارت صحت عامه و شفاخانه‌های اختصاصی کوید-19 ادامه دار خواهد بود.

در مقابل احمد ظاهر سلطانی رییس شفاخانه افغان-جاپان از تعهد و ابتکار والی کابل در کمک رسانی به مریضان کرونایی و تهیه ادویه از بودجه کمیته اضطرار برای شفاخانه‌های اختصاصی کوید-19 نیز سپاس‌گزاری کرد.

پایوازان و مریضان در شفاخانه افغان-جاپان با ابراز رضایت از زحمات داکتران در این شفاخانه از همکاری‌ها و تلاش‌های والی کابل نیز تشکری کرده می‌گویند که وی همواره در شرایط دشوار مکررا از مریضان دیدن کرده و با عث بلند بردن روحیه شان شده است.

براساس هدایت آقای حیدری والی کابل، خانواده‌های بی‌بضاعت مبتلا به ویروس کرونا سروی و شناسایی شده به آن ها کمک غذایی صورت می‌گیرد.

کمک رسانی به خانواده‌های بی بضاعت، بلند بردن روحیه مریضان مبتلا به ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در ولایت کابل از اولویت‌های کمیته اضطرار بوده و این روند در قبال تمام مریضانی بی‌‌بضاعت که به این ویروس مبتلا شده اند، ادامه دارد.

برای ۸۰ خانواده بی‌بضاعت که مبتلا به ویروس کرونا شده اند، کمک توزیع شد

پنجشنبه، ۲۶ سرطان
براساس هدایت محمدیعقوب حیدری والی و رییس کمیته اضطرار مجادله با شیوع ویروس کرونا در ولایت کابل، برای ۸۰ خانواده بی‌بضاعت که مبتلا به ویروس کرونا شده اند، مواد غذایی توزیع شد.

کمک‌های توزیع شده شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا، نخود، دال، بوره، چای سیاه و چای سبز می‌شود که از سوی کمیته اضطرار به این خانواده‌های بی‌بضاعت در شفاخانه محمدعلی جناح و شفاخانه افغان-جاپان رسانیده شده است.

والی کابل هنگام توزیع این کمک‌ها گفت که ما ظرفیت همکاری با شفاخانه‌های کوید-19 و توانایی کمک‌رسانی به مریضان کرونایی را داشتیم که چندین بار پیشنهاد کردیم؛ ولی متأسفانه از سوی رهبری قبلی وزارت صحت عامه جدی گرفته نمی‌شد.

والی کابل از رهبری جدید وزارت صحت عامه سپاس‌گزاری کرده گفت که رهبری جدید این وزارت با کمیته اضطرار هماهنگ بوده که همکاری‌های کمیته اضطرار با وزارت صحت عامه و شفاخانه‌های اختصاصی کوید-19 ادامه دار خواهد بود.

در مقابل احمد ظاهر سلطانی رییس شفاخانه افغان-جاپان از تعهد و ابتکار والی کابل در کمک رسانی به مریضان کرونایی و تهیه ادویه از بودجه کمیته اضطرار برای شفاخانه‌های اختصاصی کوید-19 نیز سپاس‌گزاری کرد.

پایوازان و مریضان در شفاخانه افغان-جاپان با ابراز رضایت از زحمات داکتران در این شفاخانه از همکاری‌ها و تلاش‌های والی کابل نیز تشکری کرده می‌گویند که وی همواره در شرایط دشوار مکررا از مریضان دیدن کرده و با عث بلند بردن روحیه شان شده است.

براساس هدایت آقای حیدری والی کابل، خانواده‌های بی‌بضاعت مبتلا به ویروس کرونا سروی و شناسایی شده به آن ها کمک غذایی صورت می‌گیرد.

کمک رسانی به خانواده‌های بی بضاعت، بلند بردن روحیه مریضان مبتلا به ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در ولایت کابل از اولویت‌های کمیته اضطرار بوده و این روند در قبال تمام مریضانی بی‌‌بضاعت که به این ویروس مبتلا شده اند، ادامه دارد.