جلسۀ اداری مقام ولایت کابل برگزار شد

جلسۀ اداری مقام ولایت کابل برگزار شد

سه‌شنبه، ۲۴ سرطان

جلسۀ اداری مقام ولایت کابل به ریاست محمدیعقوب حیدری، والی این ولایت در صالون جلسات مقام ولایت با اشتراک روئسای داخلی مقام ولایت، روئسای سکتوری واحدهای دومی و ولسوالان چهارده‌گانۀ ولایت کابل برگزار شد.

نخست محمدیعقوب حیدری، والی کابل حملات تروریستی اخیر در کشور را تقبیح و نکوهش کرده و بر روح شهدای نیروهای امنیتی و شهدای ملکی دعا و برای زخمیان شفای عاجل استدعا کرد.

آقای حیدری در صحبت‌های خود گفت که تروریستان و دشمنان مردم افغانستان همواره در تلاش اند تا مردم در هراس و وحشت زنده‌گی کنند و بدون جرم و گناه قربانی شوند.

ادارۀ محلی ولایت کابل با همکاری مشترک وزارت امور داخله، قوماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و فرقۀ 111 ولایت کابل، طرح امنیتی ولایت کابل را ترتیب و به شورای امنیت ملی کشور ارایه کرد که بعداً از سوی جلالتمآب رییس جمهور کشور تائید شد.

والی کابل با اشاره به وضعیت کنونی کشور، نقش مردم و انسجام آنان را برای تأمین امنیت ولایت کابل بسیار ضروری و مهم خواند و گفت که ریاست‌های سکتوری و ولسوالان بالخصوص ادارات معارف، انکشاف دهات و ارشاد حج و اوقاف، زراعت و مالداری، مهاجرین و حوزۀ دریایی ولایت کابل در انسجام و هماهنگی مردم نقش اساسی داشته و باید در بخش‌های تأمین امنیت، رسیده‌گی به مشکلات اجتماعی مردم، مشکلات مراکز تعلیمی و آموزشی و سایر موارد نقش بارزی داشته باشند.

محمدیعقوب حیدری بر روح شهدای کرونایی از بارگاه ایزد متعال جنت‌الفردوس استدعا کرد و از اعضای کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا اظهار قدردانی کرد و اظهار داشت که این‌ها تلاش و زحمات خسته‌گی‌ناپذیری را در عرصۀ رسیده‌گی به مریضان کرونایی و خانواده‌های بی‌بضاعت انجام دادند.

والی کابل از رسیده‌گی و مساعدت به خانواده‌های بی‌بضاعت و ناتوان به‌طور شفاف در سطح شهر و ولسوالی‌های ولایت کابل از سوی کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا اطمینان داد و از اعضای کمیتۀ امداد ابراز قدردانی و تشکری کرد. آقای حیدری همچنان از موسسات بین‌المللی و مردم خیّر نیز اظهار سپاس کرد و گفت که در وضعیت سخت و دشوار اجتماعی و اقتصادی در حدود 75 هزار خانوادۀ ناتوان و بی‌بضاعت را تحت پوشش مساعدت و کمک‌های مواد غذایی قرار دادند که هزینۀ این کمک‌ها بیش از 500 ملیون افغانی می‌شود.

بعداً طبق آجندا، نبی‌الله پیرخیل، رییس دفتر و منشی جلسۀ اداری مقام ولایت کابل مطالب آجندا را به جلسه ارایه کرد.

1- در مورد ایجاد کمیتۀ حکومت‌داری، براساس طرزالعمل جدید ادارات محلی توسط سنک عبدالرحیم‌زی، رییس خدمات تخنیکی و سکتوری به جلسه معلومات داده که بعد از بحث، مورد تایید اعضای مجلس قرار گرفته شد.

2- در مورد نرخ‌گزاری موازی 195.5 جریب زمینِ درجه چهارم، واقع ارغندی که بنابر ضرورت استملاک احداث سب استیشن برق ارغندی تحت عمل تصفیه قرار گرفته است، توسط نمایندۀ ریاست عمومی شهرسازی و اراضی زون پایتخت معلومات و جزئیات آن ارایه شد که بعد از بحث، از سوی اعضای مجلس رد شد و هدایت داده شد تا نرخ‌گیری دوباره گرفته شود و مطابق به نرخ روز قیمت‌گذاری شود.

3- ولسوالان ولسوالی‌های میربچه‌کوت و شکردره به نماینده‌گی از سایر ولسوالان در رابطه به مشکلات و چالش‌های عمدۀ ولسوالی‌های چهارده‌گانه ولایت کابل بحث و با اعضای مجلس اداری شریک نمودند و خواهان حل و رسیده‌گی به آن شدند.

4- درخواستی دوبارۀ اهالی بهادرکوتِ ولسوالی بگرامی مبنی بر رسمی شدن قریۀ بهادرکوت واقع ولسوالی بگرامی توسط عصمت‌الله علیزی، رییس منابع بشری معلومات داده شد که بعد از بحث، از سوی اعضای مجلس اداری مورد تایید قرار گرفت.

5- ارایۀ پرزنتیشن پیرامون نحوۀ گزارش‌دهی ماهانۀ ولسوالی‌ها به منظور کسب معلومات بیشتر ولسوالان توسط نثار ایثار، کارشناس نظارت و ارزیابی مقام ولایت کابل صورت گرفت.

در اخیر محمدیعقوب حیدری، والی کابل جلسۀ اداری را مثبت ارزیابی کرده و به تمام روئسای سکتوری و ولسوالان ولایت کابل هدایت داد تا با ادارۀ احصائیه در بخش ثبت تمام اصناف در سطح شهر و ولسوالی‌ها جدی همکاری کنند.

والی کابل برای ولسوالان هدایت داد تا فهرست تمام شوراهای زنان را ترتیب و در اختیار ادارۀ محلی ولایت کابل قرار دهند تا در بخش‌های اطلاع‌رسانی، آگاهی‌دهی و رسیده‌گی به مشکلات زنان سهم فعال بگیرند.

همچنان به ریاست اقتصاد ولایت کابل هدایت داد تا جلسات وسیع ولایتی، امنیتی و اقتصادی را تدویر کنند که با راه‌اندازی آن، به مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی به گونه وسیع‌تر پرداخته شود.

همچنان به معاون امور اجتماعی ولایت کابل هدایت داد تا شورای مشترکین برق را در همکاری با روئسای نواحی و ولسوالان ایجاد کنند.