والی کابل با اعضا و رییس سرتاسری شورای جوانان حسین‌خیل دیدار کرد

والی کابل با اعضا و رییس سرتاسری شورای جوانان حسین‌خیل دیدار کرد

دوشنبه، ۲۳ سرطان
محمدیعقوب حیدری، والی کابل با احسان‌الله فرزان حسین‌خیل، رییس و اعضای آن شورا در دفتر کاری‌اش دیدار کرد.

شورای سرتاسری جوانان حسین‌خیل با 150 رضاکار از چهار ماه بدین‌سو، بخش‌های زیادی از ساحات مزدحم شهر کابل را ضدعفونی کرده و به مردم در پیوند به ویروس کرونا آگاهی رساندند.

احسان‌الله فرزان حسین‌خیل، رییس شورای سرتاسری جوانان حسین‌خیل در این دیدار گفت که آنان آماده اند در همکاری با کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا، تمام ولسوالی‌های ولایت کابل را به شمول مکاتب و مساجد را در روزهای آینده ضدعفونی کنند.

همچنان مسوول شورای سرتاسری جوانان حسین‌خیل، مشکلات کمبود دوا برای ضدعفونی‌سازی ساحات مزدحم را یکی از چالش‌های سد راه فعالیت این شورا عنوان کرد.

در مقابل، آقای حیدری فعالیت شورای ستاسری جوانان حسین‌خیل را نمونۀ خوب و الگوی مناسب برای جوانان کشور خواند و از فعالیت این نهادها قدردانی کرد.

والی کابل از این نهادها خواست تا ساحات بیشتر به ویژه ساحات ولسوالی‌های کوهدامن را هم تحت پوشش خود قرار دهند.

محمدیعقوب حیدری همچنین به مسوولان این نهادها وعده سپرد که به مشکلات‌شان به زودترین فرصت رسیده خواهد شد.

در پایان این دیدار والی کابل از سوی رهبری شورای سرتاسری جوانان حسین‌خیل با تفویض ستایش‌نامه، ستایش شد.