دلجویی و عید مبارکی والی کابل با بیماران شفاخانه‌های امنیت ملی، ۳۰۰ بستر پولیس و ۴۰۰ بستر

دلجویی و عید مبارکی والی کابل با بیماران شفاخانه‌های امنیت ملی، ۳۰۰ بستر پولیس و ۴۰۰ بستر

یکشنبه، ۴ جوزا

محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا، از بیماران و زخمیان حوادث اخیر در شفاخانه‌های امنیت ملی، پولیس و اردوی ملی عیادت و با آنان عید مبارکی کرد.

در این دیدار والی کابل را هیاتی مشمول داکتر مصطفی سروری، معاون اپراتیفی امنیت کابل، معاون اطرافی ولایت کابل و جنرال فیصل معاون زون دوم قوماندانی امنیه ولایت کابل همراهی می‌کردند.

والی کابل و هیات همراهش از زخمیان حادثه‌ی تروریستی در ولایت غزنی در شفاخانه‌ی امنیت ملی بستر اند، دیدار کرد.
آقای حیدری ضمن جنایت بشری خواندن حادثه‌ی تروریستی در غزنی برای زخمیان این حادثه از درگاه الله متعال شفای عاجل خواست.

در عین حال، والی کابل و هیات همراه شان از شفاخانه‌ی ۳۰۰ بستر پولیس دیدار کرد.

آقای حیدری از مسوولان و داکتران این‌ شفاخانه برای رسیده‌گی‌ بهترشان‌ برای بیماران‌ از آنان سپاسگزاری کرد.

همزمان بااین، براساس هدایت والی کابل، قوماندان فرقه‌ی ۱۱۱ اردوی ملی به عیادت بیماران و زخمیان در شفاخانه‌ی ۴۰۰ بستر رفت.

والی کابل در این دیدارها تمنیات نیک و پیام عیدی رییس‌جمهور کشور را به بیماران و زخمیانِ بستری شده در این شفاخانه‌ها رساند.

والی کابل در این دیدارها کمک‌ نقدی را به بیماران و زخمیان در شفاخانه‌های امنیت ملی، پولیس و اردوی ملی سپرد.