دیدار والی کابل از پوسته‌های سطح شهر و فرقه‌ی ۱۱۱ اردوی ملی

 

دیدار والی کابل از پوسته‌های سطح شهر و فرقه‌ی ۱۱۱ اردوی ملی

یکشنبه، ۴ جوزا

محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا، از پوسته‌های پولیس در سطح شهر دیدار کرد.

در این دیدار والی کابل را هیاتی مشمول داکتر مصطفی سروری، معاون اپراتیفی امنیت کابل، معاون اطرافی ولایت کابل و جنرال فیصل معاون زون دوم قوماندانی امنیه ولایت کابل همراهی می‌کردند.

والی کابل در نخست از پوسته‌ی پولیس در چهارراهی عبدالحق دیدار کرده و پس از آن به دیدار پوسته‌ی پولیس در دروازه‌ی پلچرخی رفته و با منسوبان فرقه‌ی ۱۱۱ اردوی ملی در پلچرخی نیز دیدار کرد.

والی کابل در این دیدارها تمنیات نیک و پیام عیدی رییس‌جمهور افغانستان را به منسوبان و سربازان پوسته‌ها پولیس در سطح شهر ابراز کرده و از فداکاری و جان‌فشانی آنان قدردانی نمود.

والی کابل در این دیدارها کمک‌های نقدی را به سربازان و منسوبان پوسته‌های کابل قوماندانی فرقه‌ی ۱۱۱ اردوی ملی سپرد.

دیدار والی کابل از پوسته‌های سطح شهر و فرقه‌ی ۱۱۱ اردوی ملی

یکشنبه، ۴ جوزا

محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا، از پوسته‌های پولیس در سطح شهر دیدار کرد.

در این دیدار والی کابل را هیاتی مشمول داکتر مصطفی سروری، معاون اپراتیفی امنیت کابل، معاون اطرافی ولایت کابل و جنرال فیصل معاون زون دوم قوماندانی امنیه ولایت کابل همراهی می‌کردند.

والی کابل در نخست از پوسته‌ی پولیس در چهارراهی عبدالحق دیدار کرده و پس از آن به دیدار پوسته‌ی پولیس در دروازه‌ی پلچرخی رفته و با منسوبان فرقه‌ی ۱۱۱ اردوی ملی در پلچرخی نیز دیدار کرد.

والی کابل در این دیدارها تمنیات نیک و پیام عیدی رییس‌جمهور افغانستان را به منسوبان و سربازان پوسته‌ها پولیس در سطح شهر ابراز کرده و از فداکاری و جان‌فشانی آنان قدردانی نمود.

والی کابل در این دیدارها کمک‌های نقدی را به سربازان و منسوبان پوسته‌های کابل قوماندانی فرقه‌ی ۱۱۱ اردوی ملی سپرد.