والی کابل و اعضای رهبری کمیته اضطرار با خانواده‌های شهدا و مریضان کرونایی همدردی و مساعدت نمودند

والی کابل و اعضای رهبری کمیته اضطرار با خانواده‌های شهدا و مریضان کرونایی همدردی و مساعدت نمودند

3-جوزا-1399

محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، معاونین مقام، رییس دفتر مقام و رؤسای سکتوری ولایت، با خانواده هایی که ویروس کشنده کرونا عضوی از خانوادۀ شان را قربانی گرفته، جویای احوال شان شده و با آنها غم‌شریکی نمودند.
والی کابل هدف از بازدید و غمشریکی با این خانواده ها را مساعدت، بررسی و حل مشکلات آنان عنوان نموده و پیام تسلیت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ولایت کابل را با آنها شریک نموده و اطمینان داد که ضمن مساعدت مواد غذایی، زمینۀ همکاری دوامدار با این خانواده ها به اساس هدایت دلسوزانه جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، توسط کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فراهم خواهد شد.
والی کابل اظهار داشت که این تلاشها از وظایف و اولویت های ما بخاطر بلند بردن روحیه مریضان جهت وقایه، مبارزه و مجادله با ویروس کرونا بوده واین پروسه در قبال تمام مریضانی که به این ویروس مبتلا شده اند، ادامه میابد.
بازماندگان و خانواده های افوات ویروس کرونا و مریضان ویروس کرونا با اظهار قدردانی و ستایش از جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و والی کابل بمنظور حل و رسیدگی به مشکلات مردم و مساعدت های بشردوستانه در این شرایط سخت و دشوار، خواهان رسیدگی به مشکلات اجتماعی شان شدند.