برای 450 خانواده از طرف تلویزیون خورشید مواد غذایی کمک شد

برای 450 خانواده از طرف تلویزیون خورشید مواد غذایی کمک شد

جمعه، 2جوزا

امروز برای 450 خانوادۀ نیازمند از طرف برنامۀ اشک و لبخندِ تلویزیون خورشید مواد غذایی کمک شد.
این کمک‌ها شامل آرد، روغن و برنج می‌باشد و با حضور داشت محمدیعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیتۀ اضطرار مبارزه با شیوع ویروس کرونا به خانواده‌های نیازمند تسلیم داده شد.
هزینۀ این بستۀ کمک مواد غذایی از آدرس برنامۀ اشک و لبخندِ تلویزیون خورشید گردآوری شده و شهروندان افغانستان در داخل و خارج از کشور این هزینه را تأمین کرده اند.

والی کابل و رئیس کمیتۀ اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در مراسم توزیع کمک به خانواده‌های نیازمند از کسانی که در هزینه کردن و گردآوری این کمک‌ها تلاش کرده اند، سپاسگزاری کرد.

رییس کمیته اضطرار ضمن عرض تبریکی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، ازاین خانواده ها و نیز سایر شهروندان کشور خواست تا در روزهای عید از گشت و گذار غیر ضروری و مهمانی رفتن خود داری نمایند.