معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان والی کابل را به حضور خویش پذیرفت.

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان والی کابل را به حضور خویش پذیرفت.

30-ثور-1399
محترم استاد محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را امروز سه شنبه 30 ثور سال روان به حضور خویش پذیرفت.
والی کابل در مورد فعالیت‌های کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گزارش مفصل را ارائه نمود و پیشنهادات کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خصوص محدودیت ها در روز های عید سعید فطر و بعداز آن، چگونگی پرداخت صرفیه بل برق و آب و مشکلات مکاتب خصوصی را ارائه کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از کارکرد ها و فعالیت های اداره محلی و کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا ولایت کابل ابراز قدردانی کرده و ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده، هدایات مشخصی را به والی کابل جهت وضع محدودیت ها، حل مشکلات مردم و رسیده گی بهتر به متضررین ویروس کرونا داد.