والی کابل با معاون کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیدار کرد

والی کابل با معاون کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیدار کرد

امروز دوشنبه، 29-ثور-1399 محمد یعقوب حیدری والی کابل با بیاتریس اوشلی معاون کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیدار و ملاقات کرد.

نخست، بیاتریس اوشلی معاون کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان از فعالیت‌های بشر دوشتانۀ صلیب سرخ یاد آورد شده گفت که کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، بیشتر از سی سال، حضور دوام‌دار در افغانستان داشته است. این سازمان مصروف فعالیت‌های وسیع کمک‌های بشردوستانه به قربانیان درگیری‌های مسلحانه بوده است. از قربانیان منازعات و درگیری‌ها در جنگ کمک‌های بشردوستانه دفاع می‌کند و در اکثر نقاط افغانستان حضور فیزیکی دارد.
وی گفت که در سال‌های اخیر هفت مرکز ارتوپیدی در نقاط مختلف افغانستان راه‌اندازی کرده است که یک دفتر مرکزی در کابل، در سه منطقه و نه دفتر محلی در نقاط مختلف ایجاد کرده است.

معاون کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان از شیوع ویروس کرونا در افغانستان و بلخصوص در سطح ولایت کابل ابراز نگرانی نموده و حمایت خویش را جهت جلوگیری از شیوع بیشتر آن اعلام کرد.

در ادامه محمد یعقوب حیدری والی کابل از فعالیت‌ها و کمک‌‌های بشردوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ اظهار امتنان نموده و تقاضا بر ادامۀ کمک‌های بشردوستانه آنها کرد.
والی کابل از افزایش واقعات مثبت در سطح ولایت کابل ابراز نگرانی نموده و شکستن قرنطینه را که توسط شهروندان صورت گرفته است، نتیجۀ افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر اشخاص مصاب به ویروس کرونا عنوان کرد.
والی کابل در رابطه به مشکلات نمونه گیری و آزمایش ویروس کرونا صحبت نموده گفت که نبود کیت‌های آزمایش ویروس کرونا با وزارت صحت عامه کشور در میان گذاشته که در مقابل وعده شده تا کیت های آزمایش ویروس کرونا را در سطح ولایت کابل افزایش دهند.
والی کابل علاوه کرد که کمیتۀ اضطرار مبارزه با ویروس کرونا با در نظرداشت مشکلاتی که قرنطین ایجاد کرده و یا در افزایش آن سهم گرفته و در برگیرندۀ فقر بیشتر در خانواده‌های نیازمند می‌شود، تلاش کرده و به این تلاش‌های خود افزوده تا هر چه بیشتر به کمک خانواده های نیازمند بشتابد و با دستگیری از آن می‌کوشد تا بار مشکلات به میان آمده با قرنطین را از شانه های شان بردارد.
والی کابل از وضع قیود و محدودیت ها در شهر و ولسوالی های ولایت کابل اطمینان داده گفت که تا اخیر هفته جاری قیود و محدودیت ها در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل بیشتر خواهد شد.