والی کابل با مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اهل هنود و سیک‌های کشور دیدار کرد

والی کابل با مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اهل هنود و سیک‌های کشور دیدار کرد
دوشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۹
محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با سندپال سنگ خالصه مشاور ارشد رئیس صاحب جمهور در امور اهل هنود و سیک‌های کشور در دفتر کاری خویش دیدار کرد.
در نخست آقای سندپال سنگ خالصه مشکلات شهروندان اهل هنود و سیک‌های کابل را با والی کابل در میان گذاشته و خواستار توجه در قسمت امنیت مراکز دینی و مذهبی اهل هنود شد.
والی کابل از دوستی و همکاری های کشور هند یاد آوری کرده گفت که شهروندان اهل هنود کشور همواره در کنار دیگر شهروندان کشور به طور مسالمت زیسته اند.