والی کابل با شماری از اعضای رضا کار فعالین جامعه مدنی دیدار کرد

والی کابل با شماری از اعضای رضا کار فعالین جامعه مدنی دیدار کرد

امروز، یک‌شنبه 28 ثور محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با شماری از فعالین جامعه مدنی در دفتر کاری خویش در حالی دیدار کرد که معاون امور اجتماعی ولایت کابل نیز حضور داشت.
درنخست، این فعالین جامعه مدنی گزارشی از فعالیت‌های شان را که در زمینه ضدعفونی سازی شهر، امداد رسانی و آگاهی دهی عامه جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام داده بود ارائه کرده و خواستار سهم‌گیری جهت فعالیت در چارچوب کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شدند.
والی کابل از کارکردها و فعالیت‌های بشردوستانه آن ها اظهار قدردانی نموده گفت که رضاکاران فعالین جامعه مدنی می‌توانند تحت کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در بخش‌های مختلف فعالیت نموده و با این کمیته برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس همکاری نمایند.
#کمیته_روابط_وآگاهی_عامه