500 تن گندم به نماینده‌های ولسوالی های مختلف کابل تسلیم داده شد

 


شنبه 13 ثور 1399
امرزو، شنبه 13 ثور مقدار ۵۰۰ تن گندم برای نماینده های ولسوالی های؛ ده سبز، سروبی، پغمان، شکر دره، گلدره و قره باغ ولایت کابل تسلیم داده شد.
قرار است این مقدار گندم برای ۱۰ هزار خانواده مستحق در مربوطات ولسوالی های یاد شده توزیع شود.
این ‌مقدار‌ گندم به اساس سهمیه بندی کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کابل، برای هر فامیل ۵۰ کیلو گرام اختصاص داده شده است.