والی کابل با مشاور شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد.

والی کابل با مشاور شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد.
7-حمل-1399
محمد یعقوب حیدری والی کابل با حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور دیدار کرد و در مورد وضعیت امنیتی، ارائه خدمات به مردم و فعالیت کمیته مجادله با ویروس کرونا در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل توضیحات مفصل و گزارش همه جانبه را ارائه کرد.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور با ابراز قدردانی از فعالیت های اداره محلی ولایت کابل، رهنمائی های مشخص و هدایات لازم را جهت بهبود امور کاری و فعالیت های اداره محلی ولایت کابل سپردند.