روند ساخت پل کمپنی و دیوارهای تحکیم ساحلی دریای کابل بررسی شد

روند ساخت پل کمپنی و دیوارهای تحکیم ساحلی دریای کابل بررسی شد
۵حمل۱۳۹۹
حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل امروز در جریان بررسی پروژه‌های ساخت پل‌کمپنی و دیوار تحکیم ساحلی دریای کابل در ناحیه پنجم شهر، روی تسریع روند تطبیق پروژه‌های یاد شده تاکید کرد.

در این بررسی که با اشتراک مسوولان اداره‌های ذیربط انجام شد، حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل روند ساخت پل کمپنی و دیوار تحکیم ساحلی دریای کابل در ناحیه پنجم شهر را قناعت‌بخش خواند، اما تاکید کرد که روند تطبیق پروژه‌های یادشده باید بیش از پیش تسریع یابد.
وی از مسوولان اداره‌های ذیربط خواست که در رسیدگی به مشکلات محیطی و حل چالش‌ها فرا راه تطبیق این پروژه‌ها توجه جدی کنند.
در حاشیه روند این بررسی معاون والی کابل همچنان در خصوص ساخت دیوار های تحکیم ساحلی دریای کابل در منطقه نخاس، ریگریشن و استملاک مِلک‌هایی حریم دریای کابل نیز سخن گفت.
فاز اول پروژه ساخت دیوارهای تحکیم ساحلی دریای کابل از پل کمپنی الی پل سوخته در حال تطبیق است و 60درصد آن کامل شده است اما وجود برخی چالش‌های اجتماعی سبب شده است که روند ساخت با کندی روبه رو شود.