والی کابل: وضع محدودیت‌ها و تشدید اقدامات پیشگیرانه بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ولایت کابل باید شود.

والی کابل: وضع محدودیت‌ها و تشدید اقدامات پیشگیرانه بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ولایت کابل باید شود.
5-حمل-1399
محمد یعقوب حیدری والی کابل در جلسه کمیته مجادله با ویروس کرونا از کنترول و مدیریت شیوع ویروس کرونا در سطح ولایت کابل اطمینان داده و هدایت سپرد تا برخی محدویت ها در شهر و ولسوالی های ولایت کابل باید وضع گردد و اقدامات پیشگیرانه بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تشدید یابد.

والی کابل با اشاره به فعالیت های کمیته های مجادله با ویروس کرونا در سطح ولایت، ولسوالی ها و نواحی ولایت کابل ابراز قدردانی نموده و خواستار تقویت و فعالیت های بیشتر در امر مجادله با ویروس کرونا شد و برخی محدویت ها را بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نیز تعین کرده گفت که مسدود کردن مکان های پر ازدحام، رستورانت ها، هتل ها، حمام ها و سایر مکان های اجتماعی، جمع آوری معتادین در گدام های شاروالی کابل و ارائه خدمات صحی به آنها، کاهش ورود وسایط نقلیه به داخل شهر کابل بمنظور تراکم ترانسپورتی، کاهش فعالیت تمام وسایط حمل و نقل شهری و توقف فلانکوچ ها و تونس های ترانسپورت شهری صورت گیرد.

والی کابل کمیته نظارت از تخلفات را تحت ریاست قوماندان امنیه ولایت کابل تعین نموده و مرکز سوق و اداره کمیته مجادله با ویروس کرونا را قوماندانی امنیه ولایت کابل نیز تعین کرد.

والی کابل در صحبت های خود گفت که شاروالی کابل با همکاری ریاست عمومی اطفائیه وزارت امور داخله کشور تمام ادارات دولتی، شرکت های تجارتی، مراکز پرازدحام و اجتماعی را ضدعفونی کنند.

والی کابل هدایت داد تا بازار نقاش را مسدود نمایند و همچنان از وارد نمودن گوشت صادراتی به داخل شهر نیز جلوگیری نمایند.
وی اکیداً تآکید کرد که مسئولین که در وظایف خویش سهل انگاری و تخطی میکنند به ارگان های عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد.
والی کابل ازدحام مراجعین در برخی از دروازه های وزارت ها را نگران کننده خوانده گفت که تمام ادارات دولتی به استثنای برخی ادارات ضروری در سطح ولایت کابل باید به مدت 3 هفته رخصت داده شوند.

در این جلسه اعضای کمیته مجادله با ویروس کرونا نظریات و پیشنهادات خویش را بمنظور جلوگیری و اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا نیز مطرح کردند.