بتعداد 2640 تن اشخاص بی بضاعت و مستحقن در ولسوالی ده سبز مواد غذایی توزیع شد.

بتعداد 2640 تن اشخاص بی بضاعت و مستحقن در ولسوالی ده سبز مواد غذایی توزیع شد.
4-حمل-1399
بتعداد 2640 تن اشخاص بی بضاعت و مستحقن در ولسوالی ده سبز ولایت کابل مواد غذایی که شامل (آرد، روغن و دال) است از طرف موسسه (افغان‌ها برای فردا) با حضور داشت نمایندگان این موسسه، بزرگان، ملکان و جوانان بطور شفاف و عادلانه توزیع گردید که در نتیجه اهالی و نمایندگان قریه جات ولسوالی ده سبز بابت توزیع مواد غذایی یاد شده، از مقام ولایت کابل، رهبری ولسوالی ده سبز و موسسه افغان ها برای فردا، اظهار سپاس و امتنان نمودند و حمایت همه‌جانبه خویش را از حکومت محلی ده سبز اعلام کردند.