اطلاعیه!

اطلاعیه!
به اطلاع آن‌عده خانواده‌هایی که مطابق فرمان شماره (۱۰۴) مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۵ مقام عالی ریاست جمهوری کشور، از طریق کمیسیون موظف، مستحق نمره زمین‌های رهایشی در شهرک استاد خلیل الله خلیلی و پروژه السکان (باریک‌آب ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل) شدند و آن‌را تسلیم شده‌اند، رسانیده می‌شود که:
به منظور عرضه خدمات زیربنایی و اجتماعی در شهرک‌ها چون اعمار مکاتب، مراکز صحی و سایر تاسیسات عامه المنفعه، هرگاه از اول حمل ۱۳۹۹ تا اخیر جوزای ۱۳۹۹ اقدام به اعمار خانه‌های‌شان نکنند، مطابق اصول و مقررات نافذ کشور، زمین‌های‌شان مسترد و به سایر خانواده‌های مستحق توزیع خواهد شد، آن‌گاه حق شکایت را نخواهند داشت.