جلسه مشترک تیم امنیتی ولایت کابل برگزار شد.

جلسه مشترک تیم امنیتی ولایت کابل برگزار شد.
27-حوت-1398
جلسه مشترک تیم امنیتی ولایت کابل تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل در تالار جلسات قوماندانی امنیه ولایت کابل برگزار شد.
محمد یعقوب حیدری والی کابل روی تدابیر امنیتی در روز نوروز صحبت نموده و به مسئولین امنیتی کابل هدایت داد تا بین ارگان های امنیتی ولایت کابل هماهنگی لازم نمایند و در راستای تامین امنیت مطمئن شهر و ولایت کابل تدابیر مشخص را اتخاذ و عملی نموده و مسئولانه تمام جزوتام ها و قطعات امنیتی وظایف سپرده شده شان به وجه احسن انجام دهند.
والی کابل به آمرین حوازات پولیس و سایر مسئولین امنیتی بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هدایت سپرد تا به مردم در مکان های تفریحی، هتل ها و رستورانت ها و سایر مکان های پر ازدحام در روز نوروز اجازه تجمعات را ندهند.
والی کابل از منسوبین امنیتی، شاروالی کابل و ولسوالان ولایت کابل بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، احتکار و گرانفروشی در بازار که صادقانه و با جدیت کار و فعالیت نموده اند نیز اظهار قدردانی کرد.
والی کابل اطمینان داد که جهت آرامش خاطر و رفع نگرانی های مردم با درنظرداشت امکانات، تلاش و مساعی همه جانبه را به خرچ خواهد داد و با همکاری مردم شریف کابل در حل مشکلات و نیازمندی های شهروندان نایل آمده، مسئولیت ملی، اسلامی و قانونی خویش را، صادقانه اداء نماید.