اعلامیه کمیته مجادله علیه ویروس کرونا در سطح ولایت کابل

اعلامیه کمیته مجادله علیه ویروس کرونا در سطح ولایت کابل
هموطنان عزیز!
چنانچه مطلع هستید، شیوع ویروس کرونا زنده گی عادی در سراسر جهان را به مخاطره کشیده، بشریت را با آزمون بی سابقه قرار داده است.
بعد از شیوع ویروس کرونا درشماری از ولایات مردم ما را در سراسر کشور به نگرانی روبروساخته است، که با داشتن نگرانی به خریداری و ذخیره مواد غذایی و سایر مواد مصرفی پرداخته اند. شماری از تاجران استفاده جو مواد غذایی و مصرفی با استفاده از این وضعیت در بازارهای ولایت کابل دست به احتکار و گران فروشی زده اند که این عمل شان در مغایرت با احکام دین مبین اسلام و قوانین نافذه کشور قرار داشته و مطابق ماده ۸۰۰ و مادهء ۸۰۲ کود جزا جمهوری اسلامی افغانستان، قابل مجازات قانونی می باشد.
اداره محلی ولایت کابل به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مسئولیت های وظیفوی خود در برابر مردم، در قدم نخست کمیته مجادله علیه ویروس کرونا را در سطح این ولایت با عضویت ادارات ذیربط ایجاد نموده و طبق پلان تنظیم شده، فعالیت های مشخص نظارتی و کنترولی اش را در سطح شهر و ولسوالی های مربوطه با جدیت و پیگیری تمام آغاز نموده است.
طبق پلان، این کمیته بمنظور کنترول قیم و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی در بازار، اعضای کمیته های فرعی ولسوالی های ولایت کابل به اثر هدایت والی کابل به تعداد ۱۲ دوکان محتکرین در ولسوالی چهارآسیاب را مهرلاک نموده و پول اضافه ستانی از نزد گرانفروشان را اخذ و به مشتریان واپس سپرده است که این روند در سایر ولسوالی های ولایت و شهر کابل با جدیت ادامه دارد.
اداره محلی ولایت کابل طی این اعلامیه به مردم شریف این ولایت اطمینان می دهد که کمیته مجادله با ویروس کرونا در سطح ولایت کابل جهت آرامش خاطر و رفع نگرانی های شان با درنظرداشت امکانات، تلاش و مساعی همه جانبه را به خرچ خواهد داد و به یاری خداوند مهربان و همکاری مردم شریف کابل در حل مشکلات و نیازمندی های شهروندان نایل آمده، مسئولیت ملی، اسلامی و قانونی خویش را، صادقانه اداء نماید.

و من الله التوفیق
محمد یعقوب حیدری
والی و رئیس کمیته مجادله با ویروس کرونا در سطح ولایت کابل