چالش‌های محیطی و اجتماعی احداث ترمینل ترانسپورتی زون شمال بررسی شد

چالش‌های محیطی و اجتماعی احداث ترمینل ترانسپورتی زون شمال بررسی شد
27حوت1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل برای بررسی برخی چالش‌های محیطی و اجتماعی فرا راه احداث ترمینل ترانسپورتی زون شمال از منطقه خواجه حسن ولسوالی استالف دیدن کرد.
این ترمینل از پروژه‌های انکشافی ملی است که مطابق فیصله شورای عالی اقتصادی و اجرای برنامه‌های انکشافی وزارت ترانسپورت قرار است به گونه عصری در یک هزار جریب زمین در منطقه خواجه حسن ولسوالی استالف احداث شود که با تطبیق آن بخش بزرگ مشکلات ترانسپورتی رفع خواهد شد.
اما شماری از باشندگان منطقه خواجه حسن ولسوالی استالف زمین برای احداث این ترمینل را بدون ارائه اسناد متعلق به خود می‌دانند و با ایجاد موانع سعی در عدم تطبیق این پروژه دارند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل پس از بررسی این چالش‌ها، از مسوولان ذیربط خواست که روند تطبیق این پروژه را ادامه دهند و هرگاه شخصی با ارائه اسناد ثابت کرد که زمین متعلق به وی است، زمین استملاک و بدیل آن ارائه شود.
در این دیدار روسای سکتوری، ولسوالان ولایت کابل و مسوولان برخی ادارات ذیربط نیز اشتراک داشتند.