والی کابل: همه باید با غرس یک یک نهال، در پاکی هوا و زیبایی محیط زیست تلاش کنیم!

والی کابل: همه باید با غرس یک یک نهال، در پاکی هوا و زیبایی محیط زیست تلاش کنیم!
27حوت1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل برای اشتراک در مراسم نهال‌شانی، به ولسوالی‌های میربچه‌کوت و استالف سفر کرد.
محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک در مراسم نهال‌شانی ولسوالی‌های میربچه کوت و استالف، تاکید کرد که هوای پاک و محیط سالم برای سلامت روحی، روانی و بدنی انسان با اهمیت است و همه باید برای مبارزه علیه آلودگی هوا و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها، با غرس یک یک نهال برای پاکی هوا و زیبایی محیط زیست تلاش کنیم.
این مراسم در محوطه مرکز معلوماتی دهقانان ولسوالی میربچه کوت و باغ صفای ولسوالی استالف با اشتراک ولسوالان، روسای زراعت، اقتصاد و انکشاف دهات ولایت کابل، روسای شوراهای مردمی ولسوالی‌ها، قوماندانان امنیه، مدیران امنیت ملی، کارکنان ادارات دولتی و قریه‌داران توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل آغاز شد.
در حاشیهء این مراسم والی کابل همچنان از کیفیت و چگونگی ساختمانی که برای مرکز معلوماتی دهقانان ولسوالی میربچه‌کوت احداث شده است و نیز مهمان‌خانه تخت استالف دیدن کرد.
وی احداث ساختمان مرکز معلوماتی دهقانان ولسوالی میربچه کوت را گامی اثر گذار برای کمک به دهقانان، اصلاح، پرورش و نگهداری نباتات و گیاهان دارویی خواهند.