روند مصون و ضد عفونی سازی شعبات و دفاتر اداره مقام ولایت کابل آغاز شد.

روند مصون و ضد عفونی سازی شعبات و دفاتر اداره مقام ولایت کابل آغاز شد.
27-حوت-1398
کارکنان صحی ریاست صحت ولایت کابل امروز برای مصون سازی و جلوگیری از نفوذ و سرایت بیماری کرونا، شعبات و دفاتر اداره ولایت کابل را با داروهای ضد عفونی کننده پوشش داد و برای کارکنان ماسک و دستکش توزیع کرد.
این روند قرار است در سایر اداره‌های دولتی، مکان‌های پر ازدحام، شفاخانه‌ها، مراکز صحی، محابس و محلات پر تجمع عمومی گسترش یابد.