تفاهم‌نامه فروش زعفران کابل امضا شد

تفاهم‌نامه فروش زعفران کابل امضا شد
۲۵حوت ۱۳۹۸
عمرجان منگل رییس زراعت ولایت کابل امروز تفاهم‌نامه‌یی را به منظور فروش زعفران کابل با مسوول شرکت "آریا افغان زعفران" امضا کرد.
بر بنیاد این تفاهم‌نامه شرکت "آریا افغان زعفران" زعفران ولایت کابل را از کشاورزان با بهای مناسب خریداری می‌کند و پس از بسته بندی معیاری به بازارهای بیرون کشور عرضه خواهد کرد.
این تفاهم‌نامه در ایجاد بازار خوب و مطمئن برای فروش زعفران تولیده شده در کابل اثر گذارخواهد بود و کشاورزان می‌توانند در هماهنگی با ریاست زراعت ولایت کابل محصول کشاورزی (زعفران) را به فروش رسانند.