معاون امور اجتماعی ولایت کابل از نظارت خانه ولایت کابل بازدید بعمل آورد

معاون امور اجتماعی ولایت کابل از نظارت خانه ولایت کابل بازدید بعمل آورد
24 حوت 1398
حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل از نظارت خانه بخش زنانه در ولایت کابل با حضور داشت فریده مشعل قریشی رئیس امور زنان ولایت کابل بازدید نمودند و هدف از این بازدید را بررسی وضیعت مظنونین بیان کردند.
مظنونین نظارت خانه مشکلات شان را چون عدم رسیدگی به قضایای شان به موقع، عدم مراعت نظافت در نظارت خانه از قبیل نظافت در تشناب ها، اطاق که مظنونین در آن نگهداری میشوند، عدم داشتن آشپزخانه معیاری، وسایل پاکاری و مواد شوینده بیان کردند.
حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل ضمن استماع شکایت و پیشنهادات مظنونین اطمینان داد تا به مشکلات شان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ایشان در رابطه مراعت حفظ الصحه و نظافت جهت جلوگیری از شیوع مرض کرونا نیز به مظنونین و مسولین نظارت خانه معلومات و هدایت لازم سپردند.