مشکلات امنیتی و اجتماعی باشندگان ولسوالی موسهی با والی کابل شریک شد.

مشکلات امنیتی و اجتماعی باشندگان ولسوالی موسهی با والی کابل شریک شد.
24-حوت-1398
باشنده گان و بزرگان ولسوالی موسهی در دیدار با محمد یعقوب حیدری والی کابل، مشکلات امنیتی و اجتماعی مردم ولسوالی موسهی را شریک نموده و خواهان حل مشکلات گردیدند.
این بزرگان انتخاب دوباره جلالتمآب محمد اشرف غنی را منحیث رئیس جمهور کشور تبریک گفته و حمایت شان را از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، پروسه صلح به رهبریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مذاکرات بین الافغانی اعلام کردند.
بزرگان ولسوالی موسهی از کارکردهای اداره محلی ولایت کابل مبنی بر عرضه خدمات به باشنده گان ولسوالی موسهی، ابراز قدردانی نموده و خواهان افزایش فعالیت ها و عرضه خدمات بیشتر اداره محلی ولایت کابل شدند.

در ادامه محمد یعقوب حیدری والی کابل بعداز استماع صحبت های شان، از بزرگان ولسوالی موسهی ابراز قدردانی و ستایش نمود که همواره از برنامه های اداره محلی ولایت کابل و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور بالخصوص نیروهای ملی امنیتی و دفاعی ولسوالی موسهی حمایت کرده اند.
والی کابل بر عرضه خدمات بیشتر به باشنده گان ولسوالی موسهی اطمینان داده گفت که در سال آینده، برنامه ها و پروژه های عام المنفعه در ولسوالی های کم انکشاف یافته آغاز خواهد شد که با ختم آن پروژه ها، در زنده گی اجتماعی مردم تغیرات مثبت خواهد آمد.