والی کابل: هر بدیل بهایی دارد، بدیل جنگ صلح است و افغان‌ها بهای آنرا پرداخته‌اند!

والی کابل: هر بدیل بهایی دارد، بدیل جنگ صلح است و افغان‌ها بهای آنرا پرداخته‌اند!
21 حوت 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با شماری از نمایندگان جوانان ولایت تخار تاکید کرد که هر بدیل بهایی دارد، بدیل جنگ صلح است و این بها را افغان‌ها چهل سال است که می‌پردازند.
شماری از نمایندگان جوانان ولایت تخار برای آگاهی بیشتر از روند مذاکرات و تامین صلح در کشور با والی کابل دیدار کردند و در آن خصوص طالب معلومات شدند.
در این دیدار محمد یعقوب حیدری والی کابل، صلح در کشور را نیاز اساسی جوامع انسانی خواند و افزود که حکومت برای تامین صلح پایدار در کشور متعهد است و همواره تلاش دارد.
وی جنگ در کشور را پدیده شوم و خانمانسوز خواند و تاکید کرد که تامین صلح تنها امضای یک معاهده نیست بل شهروندان کشور باید همه مسائلی که سبب گسیختگی میان آنان شده است چه سمتی، زبانی، گروهی، حزبی و یا تنظیمی را کنار بگذارند و با اتحاد، برادری و همدیگرپذیری در راستای توسعه، پیشرفت، رفاه و سعادت کشور گام بردارند.
والی کابل تاکید کرد که هر بدیل بهایی دارد، بدیل جنگ صلح و این بها را افغان‌ها چهل سال است با از دست دادن جان، فرزند و اعضای خانواده‌هایشان پرداخته‌اند، زیرا جنگ در کشور، تحمیلی است و افغان‌‌ها همواره قربانی این جنگ‌ها بوده‌اند، درحالی‌که دیگران از آن سود می‌برند.
در ادامه به نمایندگی از این جوانان محمد حشم افضلی سخن گفت و فقر و تنگدستی، بیکاری، سیاست‌های نامطلوب برخی سیاسیون و عدم اتحاد و یکپارچگی را عامل اصلی دوام جنگ در کشور وسود بردن کشورهای دیگر خواند.
این دانش آموختگان که در رشته‌های اقتصاد، کمپیوتر ساینس، زراعت و حقوق تحصیل کرده‌اند، خواستار کار در اداره ولایت کابل نیز شدند و در ادامه محمد یعقوب حیدری والی کابل، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان را از برنامه‌های دوامدار این اداره خواند و تاکید کرد که اداره ولایت کابل شماری از بست‌های خدمات ملکی این اداره را برای رقابت به اعلان گذاشته است و آنان می‌توانند با تکمیل فورم داوطلبی وارد رقابت شوند و اداره ولایت کابل در این راستا براساس اصل شایستگی از آنان حمایت خواهد کرد.
پس از آن والی کابل به مسوولان بخش استخدام هدایت سپرد که در این خصوص با آنان همکاری همه جانبه کنند.