توزیع وسایل به مراکز جمع اوری شیر در کابل :

توزیع وسایل به مراکز جمع اوری شیر در کابل :
۲۰/۱۲/۱۳۹۸
ریاست زراعت کابل نزدیک به 70 قلم جنس را برای مراکز جمع آوری شیر در ولسوالی های " ده سبز ، قره باغ و چهار اسیاب " ولایت کابل توزیع نمود

این وسایل شامل جنراتور ، ذخایر شیر، و وسایل شیر دوشی است که برای نزدیک به 350 تن از اعضای کوپراتیف های تولید شیر در ولسوالی های یاد شده توزیع گردید.