جلسه کمیته مبارزه علیه پیامدهای بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن برگزار شد.

جلسه کمیته مبارزه علیه پیامدهای بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن برگزار شد.

20-حوت-1398
جلسه کمیته مبارزه علیه پیامدهای بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن تحت ریاست محبوب الله محبی در دفتر کاری شان برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا داکتر عبدالوکیل احمدی رییس صحت عامه ولایت کابل در مورد آخرین تحولات مرض کرونا و اقدامات وزارت صحت عامه و ریاست صحت عامه ولایت کابل در رابطه به اقدمات وقایوی بیماری کرونا صحبت کرد.
داکتر احمدی در صحبت های خود گفت که در 111 کشور بیماری مرض کرونا وجود دارد که در افغانستان از 98 واقعه مشکوک آن، 5 واقعه آن مثبت ثبت شده، یک واقعه در ولایت سمنگان و 4 واقعه در ولایت هرات مثبت به ثبت رسیده است.
وی علاوه کرد که برای جلوگیری از شیوع مرض کرونا، گروه صحی در فرودگاه بین المللی حامد کرزی و دروازه های ورودی به شهر کابل موظف شده‌اند که با قرنطینه افراد مشکوک از انتقال این بیماری جلوگیری نمانید و هچنان برنامه های آگاهی دهی ونصب بلبورد ها در سطح شهر جهت آگاهی دهی به مردم با همکاری ریاست های سکتوری و ادارات ذیدخل نیز در نظر گرفته شده است.
در ادامه داکتر محمد صبور همدرد در مورد تقسیمات وظایف شرکای کاری در رابطه به مرض کرونا و خواست ریاست صحت عامه از مقام ولایت کابل و شرکای کاری در زمینه معلومات مفصل ارایه نمود.

سپس محبوب الله محبی معاون مالی و اداری مقام ولایت کابل از اقدامات و تقسیمات وظایف که از سوی ریاست صحت عامه ولایت کابل ارایه گردید، ابراز خرسندی نموده و هدایت داد تا بصورت رسمی به ادارات اخبار شوند و مطابق به آن ادارات مربوطه اجراات خویش را انجام بدهند.
معاون مالی و اداری ولایت کابل، تشریک مساعی، آگاهی دهی شهروندان و هماهنگی را از عمد‌ه‌ترین مواردی خواند که در تحقق امر مبارزه علیه پیامدهای بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن اثر گذار خوانده گفت که ریاست شاروالی کابل در هماهنگی با ریاست شاروالی های نواحی شهر، برنامه های آگاهی دهی را راه اندازی نمایند تا مردم از بیماری کرونا، بیشتر معلومات کسب نمایند.
معاون والی کابل از همه شهروندان شهر و ولسوالی های ولایت کابل خواست تا افرادیکه مشکوک به بیماری کرونا میباشند به شماره رایگان 116 در تماس شوند و یا هم به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایند.

در این جلسه اعضای مجلس نظریات و پیشنهادات خویش را نیز پیرامون جلوگیری و اقدامات وقایوی از شیوع ویروس کرونا ارایه کردند.