روز جهانی همبستگی زنان گرامی‌داشت شد

روز جهانی همبستگی زنان گرامی‌داشت شد
18 حوت 1398
معاونت امور اجتماعی ولایت کابل امروز در یک گردهمایی، هشتم مارچ که مصادف با روز جهانی همبستگی زنان است را گرامی‌داشت.
در این گردهمایی حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل تاکید کرد که زنان در جوامع سنتی از جایگاه خوبی برخوردار نیستند و همواره با آنان چون جنس درجه دو برخورد می‌شود‌، در حالی‌که دین مقدس اسلام ارزش و جایگاه شایسته و حقیقی آنان در اجتماع را به گونه واضح بیان کرده است و نباید به آنان این‌گونه نگریسته شود.
وی افزود که افزون بر سوره نساء، احادیث زیادی درخصوص جایگاه زنان (مادر، دختر، خواهر، همسر) وجود دارد که همه بیانگر ارزش و جایگاه والا و حقیقی زنان است.
به بیان وی، با ظهور دین مقدس اسلام، جایگاه زنان به ویژه زنان مسلمان نیز مشخص شد، در حالی‌که زنان سایر ادیان آن‌زمان در بردگی به سر می‌بردند، چون کالا خرید و فروش می‌شدند و از تملک آنان نیز خبری نبود.
معاون والی کابل شرایط زندگی زنان در کشور به ویژه مناطق جنگی را دشوار خواند و افزود که باید در این خصوص توجه شود و در راستای نجات و بهبود زندگی آنان برنامه‌هایی نیز طرح ریزی شود.
او سی درصد تشکیل اداره‌های دولتی را سهم زنان خواند و تاکید کرد که باید این درصد افزایش یابد و در تناسب مردان شمار زنان نیز بیشتر شود.
وی دادخواهی برای تامین حقوق زنان را از موارد مهمی عنوان کرد که بیش از هر امر دیگر باید در راستای تحقق آن گام بردارد.
در اخیر این گردهمایی، برای گرامی‌داشت از مقام والای زن، به شماری از کارکنان زن در اداره ولایت کابل کمک نقدی شد.