آغاز واکسیناسیون مرض طبق در سه ولسوالی کابل

آغاز واکسیناسیون مرض طبق در سه ولسوالی کابل
18/12/1398
وا‌کسیناسیون حیوانات بر ضد بیماری طبق در سه ولسوالی ولایت کابل آغاز شد.
طی این برنامه بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دوز واکسین بالای حیوانات در سه ولسوالی " قره باغ، ده سبز و چهار اسیاب" تطبیق میشود.
عمرجان منگل ریس زراعت کابل‌ هنگام افتتاح این واکسیناسیون گفت : طی این برنامه مواشی مالدارانی که عضویت کوپراتیف های مولدین شیر را دارا میباشند تحت پوشش قرار میگیرد.

در جریان تطبیق این واکسیناسیون، اوراق معلوماتی که اضرار بیماری طبق و راه های وقایه انرای تشریح نموده به مالداران توزیع میگردد.

طبق، بیماری ساری و خطرناک است که سالانه خسارات اقتصادی هنگفتی به مالداران وارد می نماید.