نهم حوت روز ملی نیرو های ملی امنیتی و دفاعی کشور طی یک محفل با شکوه در تالار قوماندانی امنیه ولایت کابل از سوی وکلای گذر نواحی 22 گانه شهر کابل و پولیس این شهر برگزار گردید

 

نهم حوت روز ملی نیرو های ملی امنیتی و دفاعی کشور طی یک محفل با شکوه در تالار قوماندانی امنیه ولایت کابل از سوی وکلای گذر نواحی 22 گانه شهر کابل و پولیس این شهر برگزار گردید.
17/12/1398
محفل که به همین مناسبت درتالار بزرگ قوماندانی امنیه ولایت کابل برگزار گردیده بود در آن محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل، رهبری قوماندانی امنیه این ولایت، آمرین و منسوبان حوزات و قوماندانی های امنیه ولسوالی های 14گانه ولایت کابل، رئیس عمومی انسجام شورای وکلای گذر کابل، روسای وکلای گذر نواحی، نماینده های شورا های مردمی، اجتماعی، جوانان و تعداد از وکلای گذر نواحی 22 گانه شهر کابل اشتراک داشتند
در آغاز پس از تلاوت قرآن عظیم الشان؛
محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل ضمن تبریکی نهم حوت روز ملی نیرو های ملی امنیتی و دفاعی کشورفرمودند منسوبان نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان فرزندان راستین این وطن بوده که امروز مردم شان بخاطر ارج گذاری و قدر دانی بنابر قهرمانی ها، رشادت ها و فداکاری های این رادمردان زیر سقف این تالار بزرگ گرد هم جمع شده و از فرزندان شان که در راه خدمت گذاری در راستای تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در کشور تلاش می کنند قدر دانی نمایند.
ایشان در ادامه صحبت های شان افزودند رهبری تیم امنیتی کابل مطابق پالیسی های حکومت افغانستان طرفدار صلح و ثبات در کشور بوده اما مشروط بر اینکه یک صلح با عزت و با آبرو باشد و دستاورد های 18 سال اخیر در سطوح مختلف به ویژه دستاورد های نیرو های ملی امنیتی و دفاعی کشور حفظ گردیده و این دست آورد با خط زرین در تاریخ معاصر این سرزمین ثبت گردد.
والی کابل در صحبت های خود بیان داشت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مذاکرات بین الافغانی به رهبری و مالکیت افغان ها باور قاطعانه و آماده گی های لازم دارد.

پس از آن مولوی قانت رئیس شورای علمای کابل پیرامون آجندا صحبت نموده افزودند نیرو های امنیتی و دفاعی کشور یگانه نیرو های مشروع این سرزمین بوده و من به نماینده گی از علمای کشور به ویژه علمای شهر کابل از این نیرو ها به پاس خدمات شان در راستای تامین امنیت مردم، تحکیم امن و نظم عامه و تنفیذ قانون که این همه در حقیقت عبادت محسوب می شود حمایت همه جانبه خویش را اعلام می دارم.

در ادامه فدا محمد عادل رئیس عمومی انسجام شورا های وکلای گذر نواحی 22 گانه شهر کابل پیرامون موضوع صحبت نموده از زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر نیرو های امنیتی و دفاعی کشور بخصوص منسوبان پولیس کابل به نیکی یاد کرده قدر دانی نمودند.
وی در ادامه سخنان اش روی نشست های مردمی با پولیس که به شکل ماهوار در حوزه های امنیتی پولیس و مقر قوماندانی امنیه ولایت کابل دایر می گردد تاکید کرده این ابتکار رهبری قوماندانی امنیه کابل را قابل قدر دانستند و گفتند این خود بیانگر نزدیک شدن مردم و دولت میباشد.

متعاقبآ مل پاسوال عصمت الله نیکزاد معاون امور امنیتی قوماندانی امنیه ولایت کابل روی موضوع مفصلآ صحبت نموده از تشریف آوری شهروندان نجیب شهر کابل ، روسای وکلای گذر ، مسوولین شوراها و تمامی حاضرین در مجلس اظهار سپاس و امتننان نمودند.

در اخیر رهبری اداره محلی ولایت کابل، رهبری تیم امنیتی کابل و تعداد از منسوبین قوماندانی امنیه این ولایت توسط شورای انسجام وکلای گذر نواحی 22 گانه شهر کابل مورد تقدیر و تحسین قرار گرفتند.

همچنان تعداد دیگری از منسوبین پولیس از جانب رهبری قوماندانی امنیه ولایت کابل به مناسبت نهم حوت روز ملی نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور مورد تقدیر وستایش قرار گرفتند.

نهم حوت روز ملی نیرو های ملی امنیتی و دفاعی کشور طی یک محفل با شکوه در تالار قوماندانی امنیه ولایت کابل از سوی وکلای گذر نواحی 22 گانه شهر کابل و پولیس این شهر برگزار گردید.
17/12/1398
محفل که به همین مناسبت درتالار بزرگ قوماندانی امنیه ولایت کابل برگزار گردیده بود در آن محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل، رهبری قوماندانی امنیه این ولایت، آمرین و منسوبان حوزات و قوماندانی های امنیه ولسوالی های 14گانه ولایت کابل، رئیس عمومی انسجام شورای وکلای گذر کابل، روسای وکلای گذر نواحی، نماینده های شورا های مردمی، اجتماعی، جوانان و تعداد از وکلای گذر نواحی 22 گانه شهر کابل اشتراک داشتند
در آغاز پس از تلاوت قرآن عظیم الشان؛
محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل ضمن تبریکی نهم حوت روز ملی نیرو های ملی امنیتی و دفاعی کشورفرمودند منسوبان نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان فرزندان راستین این وطن بوده که امروز مردم شان بخاطر ارج گذاری و قدر دانی بنابر قهرمانی ها، رشادت ها و فداکاری های این رادمردان زیر سقف این تالار بزرگ گرد هم جمع شده و از فرزندان شان که در راه خدمت گذاری در راستای تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در کشور تلاش می کنند قدر دانی نمایند.
ایشان در ادامه صحبت های شان افزودند رهبری تیم امنیتی کابل مطابق پالیسی های حکومت افغانستان طرفدار صلح و ثبات در کشور بوده اما مشروط بر اینکه یک صلح با عزت و با آبرو باشد و دستاورد های 18 سال اخیر در سطوح مختلف به ویژه دستاورد های نیرو های ملی امنیتی و دفاعی کشور حفظ گردیده و این دست آورد با خط زرین در تاریخ معاصر این سرزمین ثبت گردد.
والی کابل در صحبت های خود بیان داشت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مذاکرات بین الافغانی به رهبری و مالکیت افغان ها باور قاطعانه و آماده گی های لازم دارد.

پس از آن مولوی قانت رئیس شورای علمای کابل پیرامون آجندا صحبت نموده افزودند نیرو های امنیتی و دفاعی کشور یگانه نیرو های مشروع این سرزمین بوده و من به نماینده گی از علمای کشور به ویژه علمای شهر کابل از این نیرو ها به پاس خدمات شان در راستای تامین امنیت مردم، تحکیم امن و نظم عامه و تنفیذ قانون که این همه در حقیقت عبادت محسوب می شود حمایت همه جانبه خویش را اعلام می دارم.

در ادامه فدا محمد عادل رئیس عمومی انسجام شورا های وکلای گذر نواحی 22 گانه شهر کابل پیرامون موضوع صحبت نموده از زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر نیرو های امنیتی و دفاعی کشور بخصوص منسوبان پولیس کابل به نیکی یاد کرده قدر دانی نمودند.
وی در ادامه سخنان اش روی نشست های مردمی با پولیس که به شکل ماهوار در حوزه های امنیتی پولیس و مقر قوماندانی امنیه ولایت کابل دایر می گردد تاکید کرده این ابتکار رهبری قوماندانی امنیه کابل را قابل قدر دانستند و گفتند این خود بیانگر نزدیک شدن مردم و دولت میباشد.

متعاقبآ مل پاسوال عصمت الله نیکزاد معاون امور امنیتی قوماندانی امنیه ولایت کابل روی موضوع مفصلآ صحبت نموده از تشریف آوری شهروندان نجیب شهر کابل ، روسای وکلای گذر ، مسوولین شوراها و تمامی حاضرین در مجلس اظهار سپاس و امتننان نمودند.

در اخیر رهبری اداره محلی ولایت کابل، رهبری تیم امنیتی کابل و تعداد از منسوبین قوماندانی امنیه این ولایت توسط شورای انسجام وکلای گذر نواحی 22 گانه شهر کابل مورد تقدیر و تحسین قرار گرفتند.

همچنان تعداد دیگری از منسوبین پولیس از جانب رهبری قوماندانی امنیه ولایت کابل به مناسبت نهم حوت روز ملی نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور مورد تقدیر وستایش قرار گرفتند.