نشست هماهنگی راه اندازی "کنفرانس‌ملی‌نگاه‌نو به‌شهر" برگزار شد

نشست هماهنگی راه اندازی "کنفرانس‌ملی‌نگاه‌نو به‌شهر" برگزار شد
۱۵حوت ۱۳۹۸
اداره شاروالی کابل نشستی را به منظور هماهنگی نهادهای سکتورشهری برای راه اندازی "کنفرانس‌ملی‌نگاه‌نو به‌شهر" برگزار کرد.
کنفرانس‌ملی‌نگاه‌نو به‌شهر به ابتکار شاروالی‌کابل در جریان روزهای ۲۶ و ۲۷ برج روان در پوهنتون پولیتخنیک کابل با حضور مسوولان و نمایندگان سکتورهای شهری راه اندازی خواهد شد.
در این نشست که به ریاست معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی معین امور اجتماعی و فرهنگی شاروالی کابل و اشتراک محبوب‌الله محبی معاون مالی و اداری ولایت کابل، معین پلانگذاری و توسعه شهری شاروالی کابل، معین اداره نورم و استندرد، رییس عمومی شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و شماری از نمایندگان و روسای وزارت شهرسازی و اراضی، اداره‌های مستقل ارگان‌های محلی و انکشاف زون پایتخت، اداره ملی تنظیم آب، مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناها و شماری از روسای اداره‌های مرکزی و نواحی شاروالی کابل برگزار شد، ابتدا آمادگی‌های شاروالی‌کابل برای راه اندازی کنفرانس ملی نگاه نو ارائه شد و پس از آن اعضای این نشست به نوبت اقدام شاروالی‌کابل در راستای راه اندازی کنفرانس‌ملی‌نگاه‌نو به‌شهر را ستودند و برای راه اندازی بهتر این کنفرانس متعهد به همکاری‌های همه جانبه شدند.