محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با زین الله شهید زوی، رییس حمایت مردمی اداره مستقل ارگان‌های محلی، تطبیق طرح آزمایشی سیاسی و امنیتی در شماری از ولسوالی‌های پایتخت را سبب بروز اختلافات میان باشندگان شماری از ولسوالی‌ها خواند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با زین الله شهید زوی، رییس حمایت مردمی اداره مستقل ارگان‌های محلی، تطبیق طرح آزمایشی سیاسی و امنیتی در شماری از ولسوالی‌های پایتخت را سبب بروز اختلافات میان باشندگان شماری از ولسوالی‌ها خواند.
14 حوت 1398
در این دیدار که با حضور محبوب‌الله محبی معاون مالی و اداری، عصمت الله علیزی رییس منابع بشری ولایت کابل و شماری دیگر صورت گرفت، ابتدا زین الله شهیدزوی رییس حمایت مردمی اداره مستقل ارگان‌‌های محلی از تطبیق آزمایشی طرح سیاسی و امنیتی در شماری از ولسوالی‌ها سخن گفت از والی کابل خواستار رای‌زنی در این خصوص شد.
در ادامه محمد یعقوب حیدری والی کابل، تطبیق این طرح در راستای حکومت‌داری خوب محلی در شماری از ولسوالی‌ها چون سروبی، موسهی، خاکجبار و پغمان را تا حدودی اثرگذار خواند اما در سایر ولسوالی‌ها چون قره‌باغ و برخی ولسوالی های دیگر بی نتیجه عنوان کرد و افزود که تطبیق آن باعث چالش و اختلافات میان تبعات مختلف اجتماعی خواهد شد.
وی تاکید کرد که طرح یاد شده می‌تواند در تعیین شاروال‌ها و روسای شوراها نتایج مثبت به دنبال داشته باشد اما در گزینش مسوولان ملکی و نظامی که در راستای تامین امنیت اثر گذارند، چاره‌ساز نخواهد بود.
طرح امنیتی و سیاسی طرحی‌ست که بر مبنای آن می‌توان در تامین امنیت مرکز و نواحی شهر بدون نیروی نظامی عمل کرد و مسوولان این طرح توسط مردم انتخاب می‌شوند.