به سلسله برنامه های تجلیل از نهم حوت روز ملی امنیتی و دفاعی کشور امروز در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل طی مراسم با شکوهی تجلیل بعمل آمد.

 

به سلسله برنامه های تجلیل از نهم حوت روز ملی امنیتی و دفاعی کشور امروز در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل طی مراسم با شکوهی تجلیل بعمل آمد.
13/12/1398
در مراسمی که در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل راه اندازی شده بود، افزون بر محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل، مسئولین ارشد امنیتی ولایت کابل، افسران و سربازان، ولسوال و کارمندان ملکی و نظامی ولسوالی خاکجبار، بزرگان، ملکان و جوانان اشتراک داشتند.

در ابتداء محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل و هیئت همراه شان، قطعه تشریفات قوماندانی امنیه ولسوالی خاکجبار را معاینه نموده و روز ملی امنیتی و دفاعی کشور را برایشان تبریکی دادند.

سپس والی و هیئت همراه شان در مراسمی که در مقر ولسوالی خاکجبار راه اندازی شده بود اشتراک و سخنرانی کردند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن تبریکی از نهم حوت روزملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، ازجانفشانی ها، رشادت، دلیری، پایمردی، جانبازی و قهرمانی های نیروهای امنیتی به نیکویی یاد نمود، اظهار داشت که دست آورد های کنونی حکومت و نظام از برکت تلاش ها و جانفشانی های نیروهای دلیر امنیتی کشور میباشند.

والی کابل از امضای توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه مرکز کشور قطر و همچنان اعلامیه ای مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان و آمریکا که منتشر شد، یاد نموده گفت که در عین امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا؛ مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به کابل آمدند، همراه با جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در یک کنفرانس خبری به ادامه حمایت‌شان از افغانستان تاکید و از تعهدات مالی خویش تا سال 2024 برای نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان دادند.

والی کابل گفت که جریان صلح و بر قراری تامین امنیت از نتیجه زحمات نیروهای مشترک کشور میباشد و همچنان اطمینان داد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ارزش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی، حقوق شهروندی، مدنی، آزادی بیان و سایر دست آوردهای 18 سال را تأمین خواهد کرد.

والی کابل از مردم و علمای کرام خواست تا برای مخالفین مسلح دولت در سطح ولسوالی ها و منطقه بمنظور ختم جنگ در افغانستان و پیوستن آنها در پروسه صلح طی نشست ها و گردهمایی ها، آگاهی دهی را راه اندازی نمایند.
همچنان والی کابل اطمینان داد که نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور بشکل آماده باش قرار دارند و در دفاع از اراضی و نوامیس ملی کشور با قوت بیشتر از قبل در برابر مخالفین مسلح دولت مبارزه نموده و اداره محلی ولایت کابل مصمم است تا به وارثین شهدا رسیده گی قانونی نموده و نام شهدا را همیشه جاویدان و ماندگار نگه میدارد.

در این مراسم لوی پاسوال سیدمحمد روشندل قوماندان امنیه ولایت کابل، وحیدالله احمدزی ولسوال ولسوالی خاکجبار، ملک عمر خان و مولوی محمد نبی به نماینده گی از مردم ولسوالی خاکجبار پیرامون جانفشانی ها، رشادت، دلیری، پایمردی، جانبازی و قهرمانی های نیروهای امنیتی کشورصحبت نمودند و نقش آنها را در راستای تحکیم ثبات و دفاع از ارزش‌های مردم افغانستان مهم و خواندند.
آنها از پروسه صلح و اعلامیه‌ای مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان و آمریکا حمایت کردند و از نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور ابراز قدردانی کردند.
درپایان اشتراک کننده گان محفل نمایشات اتن ملی اجرا کردند و با تفویض تقدیرنامه ها و اهدای تحایف نقدی به افسران و سربازان، نیروهای ملی امنیتی و دفاعی در ولسوالی خاکجبار توسط والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل تقدیر شدند.
همچنان والی کابل و هیئت همراه شان توسط بزرگان و ملکان ولسوالی خاکجبار بمنظور کارکردها و توجه اداره محلی ولایت کابل به ولسوالی خاکجبار با بستن دستار (لنگی) مورد تقدیر، تحسین و احترام مردم قرار گرفتند.

به سلسله برنامه های تجلیل از نهم حوت روز ملی امنیتی و دفاعی کشور امروز در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل طی مراسم با شکوهی تجلیل بعمل آمد.
13/12/1398
در مراسمی که در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل راه اندازی شده بود، افزون بر محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل، مسئولین ارشد امنیتی ولایت کابل، افسران و سربازان، ولسوال و کارمندان ملکی و نظامی ولسوالی خاکجبار، بزرگان، ملکان و جوانان اشتراک داشتند.

در ابتداء محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل و هیئت همراه شان، قطعه تشریفات قوماندانی امنیه ولسوالی خاکجبار را معاینه نموده و روز ملی امنیتی و دفاعی کشور را برایشان تبریکی دادند.

سپس والی و هیئت همراه شان در مراسمی که در مقر ولسوالی خاکجبار راه اندازی شده بود اشتراک و سخنرانی کردند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن تبریکی از نهم حوت روزملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، ازجانفشانی ها، رشادت، دلیری، پایمردی، جانبازی و قهرمانی های نیروهای امنیتی به نیکویی یاد نمود، اظهار داشت که دست آورد های کنونی حکومت و نظام از برکت تلاش ها و جانفشانی های نیروهای دلیر امنیتی کشور میباشند.

والی کابل از امضای توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه مرکز کشور قطر و همچنان اعلامیه ای مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان و آمریکا که منتشر شد، یاد نموده گفت که در عین امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا؛ مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به کابل آمدند، همراه با جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در یک کنفرانس خبری به ادامه حمایت‌شان از افغانستان تاکید و از تعهدات مالی خویش تا سال 2024 برای نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان دادند.

والی کابل گفت که جریان صلح و بر قراری تامین امنیت از نتیجه زحمات نیروهای مشترک کشور میباشد و همچنان اطمینان داد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ارزش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی، حقوق شهروندی، مدنی، آزادی بیان و سایر دست آوردهای 18 سال را تأمین خواهد کرد.

والی کابل از مردم و علمای کرام خواست تا برای مخالفین مسلح دولت در سطح ولسوالی ها و منطقه بمنظور ختم جنگ در افغانستان و پیوستن آنها در پروسه صلح طی نشست ها و گردهمایی ها، آگاهی دهی را راه اندازی نمایند.
همچنان والی کابل اطمینان داد که نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور بشکل آماده باش قرار دارند و در دفاع از اراضی و نوامیس ملی کشور با قوت بیشتر از قبل در برابر مخالفین مسلح دولت مبارزه نموده و اداره محلی ولایت کابل مصمم است تا به وارثین شهدا رسیده گی قانونی نموده و نام شهدا را همیشه جاویدان و ماندگار نگه میدارد.

در این مراسم لوی پاسوال سیدمحمد روشندل قوماندان امنیه ولایت کابل، وحیدالله احمدزی ولسوال ولسوالی خاکجبار، ملک عمر خان و مولوی محمد نبی به نماینده گی از مردم ولسوالی خاکجبار پیرامون جانفشانی ها، رشادت، دلیری، پایمردی، جانبازی و قهرمانی های نیروهای امنیتی کشورصحبت نمودند و نقش آنها را در راستای تحکیم ثبات و دفاع از ارزش‌های مردم افغانستان مهم و خواندند.
آنها از پروسه صلح و اعلامیه‌ای مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان و آمریکا حمایت کردند و از نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور ابراز قدردانی کردند.
درپایان اشتراک کننده گان محفل نمایشات اتن ملی اجرا کردند و با تفویض تقدیرنامه ها و اهدای تحایف نقدی به افسران و سربازان، نیروهای ملی امنیتی و دفاعی در ولسوالی خاکجبار توسط والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل تقدیر شدند.
همچنان والی کابل و هیئت همراه شان توسط بزرگان و ملکان ولسوالی خاکجبار بمنظور کارکردها و توجه اداره محلی ولایت کابل به ولسوالی خاکجبار با بستن دستار (لنگی) مورد تقدیر، تحسین و احترام مردم قرار گرفتند.