دومین جلسه کمیته مبارزه علیه پیامدهای بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن برگزار شد.

دومین جلسه کمیته مبارزه علیه پیامدهای بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن برگزار شد.
12 حوت 1398
در این جلسه ابتدا داکتر عبدالوکیل احمدی رییس صحت عامه ولایت کابل با ارائه آجندا و صحبت روی لایحه وظایف بخش‌های مختلف، از اعضا خواست که گزارش آمادگی‌های آنان در خصوص مبارزه علیه پیامدهای بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن را ارائه کنند.
داکتر محمد سلیم سها مسوول سرویلانس وزارت صحت عامه و نماینده اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد (U.N.I.C.E.F) در خصوص علامات شیوع بیماری کرونا سخن گفتند و نماینده سازمان صحی جهان (W.H.O) گزارش برخی آمادگی‌ها از سوی آن نهادها برای مبارزه علیه پیامدهای این بیماری و جلوگیری از شیوع آن را ارائه کرد.
نماینده ریاست معارف پخش برگه‌های معلوماتی یا بروشور برای دانش آموزان مکاتب را اثر گذار خواند و تاکید کرد که باید این برگه‌ها قبل از آغاز فصل جدید تعلیمی در اختیار آنان قرار داده شود تا با نصب و پخش آن در مکاتب، شهروندان به ویژه دانش آموزان آگاهی یابند.
نماینده سازمان صحی جهان (W.H.O) تاکید کرد که 480 هزار برگه معلوماتی چاپ می‌شود و به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت و با رسانه‌های تصویری نیز صحبت خواهد شد و در خصوص نشر بسته های تصویری معلوماتی با آنان تفاهم خواهد شد.
در ادامه رییس صحت عامه ولایت کابل آمادگی‌های آن ریاست در امر مبارزه علیه پیامدهای بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن را ارائه کرد که بر مبنای معلومات وی، گروه صحی در فرودگاه بین المللی حامد کرزی موظف شده‌اند که با قرنطینه افراد مشکوک از انتقال این بیماری جلوگیری کنند.
نماینده هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (U.N.A.M.A) نیز سخن گفت و هماهنگی اعضای این جلسه در امر مشترک را ستود و تاکید کرد که باید برای مطلع شدن شهروندان، در سطح شهر آگهی‌ها نصب شود و در این خصوص بیش از هر گزینه دیگر تلاش شود.
وی، تشریک مساعی، آگاهی دهی شهروندان و هماهنگی را از عمد‌ه‌ترین مواردی خواند که در تحقق امر مبارزه علیه پیامدهای بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن اثر گذار است.
در اخیر محمد یعقوب حیدری والی کابل تلاش‌های اعضای کمیته مبارزه علیه بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن را به نیکی یاد کرد و افزود که آگاهی دهی برای شهروندان فرصت انتقال این بیماری را کاهش می‌دهد و باید در مکان‌ها و محل‌هایی که مردم بیشتر جمع می‌شوند، آگاهی دهی بیشتر شود.
وی وجود زباله‌ها در آبراه‌ها و سطح شهر را، سبب افزایش شیوع بیماری کرونا خواند و از وزارت شاروالی کابل خواست که در انتقال زباله‌ها و پاک کاری شهر اقدام کنند.
برخی اعضای جلسه، وجود معتادان در شهر را عامل دیگری برای انتقال بیماری کرونا خواندند و خواستار جمع آوری آنان شدند.
والی کابل تاکید کرد که معتادان نیز شهروندان این کشور و پایتخت اند و باید در رسیدگی به آنان نیز توجه شود و آنان باید از سوی وزارت صحت عامه در اسرع وقت گردآوری شوند.
در اخیر والی کابل هدایت سپرد که رییس صحت ولایت کابل در همکاری با نهادهای امنیتی هُتل‌های عروسی و رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، حوض‌های آب‌بازی، نانوایی‌ها، قصابی‌ها، ورزشگاه‌ها و نیز سایر مکان‌های عرضه مواد خوراکی و پرجمعیت را بررسی کنند و با توصیه و رهنمودهای صحی به آنان آگاهی دهند.
والی کابل همچنان از حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل خواست که در ترکیب هیئتی به زندان‌ها و توقیف‌گاه‌های زنانه و مردانه شهر بروند و در آگاهی دهی آنان تلاش کنند.
وی همچنان از آمران حوزه‌های امنیتی خواست که در جمع آوری فروشندگان مواد مخدر تلاش کنند، در غیر آن با آنان به گونه جدی برخورد خواهد شد.
والی کابل همچنان از نماینده وزارت زراعت خواست که شمار نهال‌ها را به اداره ولایت کابل ارائه کند تا زمان و مکان غرس آن مشخص شود.