والی کابل در مراسم فاتحه رئیس جمهور اسبق کشور مصر اشتراک و اتحاف دعا کرد.

والی کابل در مراسم فاتحه رئیس جمهور اسبق کشور مصر اشتراک و اتحاف دعا کرد.
12/12/1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل در مراسم فاتحه محمد حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق کشور مصر اشتراک و اتحاف دعا به روح محروم محمد حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر نموده، از خدمات ماندگار و اقدامات همسو ایشان به نیکی یاد آوری نمود.
والی کابل با هانی صلاح مصطفی سفیر جمهوری مصر در کابل نیز ملاقات نمود و از همکاری های جمهوری مصر برای جمهوری اسلامی افغانستان قدردانی نموده و خواستار تداوم حمایت شان از برنامه های انکشافی، حکومتداری و معارف ولایت کابل گردید.
دو طرف روی گسترش روابط دو جانبه در عرصه های مختلف صحبت نمودند.

محمد حسنی مبارک متولد سال 1928 در سن بیست سالگی از آکادمی نظامی مصر فارغ‌التحصیل شد، به خاطر موفقیت نیروهای تحت امرش در دفاع از مصر و نبرد با اسرائیل از وی به عنوان «قهرمان ملی» یاد شد او سپس به مقام فرماندهی نیروی هوایی مصر ارتقا یافت و پس از مدتی معاون انور السادات رئیس‌جمهوری مصر شد. آقای مبارک پس از ترور انور سادات در شش اکتبر 1981 به ریاست جمهوری مصر رسید و در تاریخ 11 فبروری 2011 پس از قیام مردم مصر از مقام خود استعفا و قدرت را به شورای عالی نیروهای مسلح مصر واگذار کرد و روز سه‌شنبه 25 فوریه 2020 درگذشت.